Vốn cổ phần là gì

Tác giả: tranthang

Vốn cổ phần là số tiền được sử dụng trong một công ty do cổ đông đóng góp, dưới hình thức cổ phần thông thường và cổ phần ưu đãi. Vốn cổ phần là nguồn vốn kinh doanh lâu dài khi công ty còn tồn tại.

Vốn cổ phần là số tiền được sử dụng trong công ty của những người góp vốn vào công ty để được hưởng lợi nhuận sau thuế, tức là hưởng một phần lợi nhuận tương ứng của hoạt động kinh doanh.

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0972219297 cô Mai >> Chi tiết

[external_link offset=1]

Vốn cổ phần không phải là vốn chủ sở hữu, vì vốn chủ sở hữu là vốn của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần.

Vốn cổ phần dùng để chỉ phần vốn đã thực góp bằng việc mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần.

Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần cần được thể hiện nhằm nâng cao lơi nhuận. 

Sử dụng các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cổ phần đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Trước khi một công ty có thể tăng vốn cổ phần, nó phải được phép thực hiện việc bán cổ phiếu. Công ty phải xác định tổng số chủ sở hữu mà nó muốn tăng và giá trị cơ bản của mỗi cổ phần, được gọi là mệnh giá.

Tổng mệnh giá của tất cả các cổ phần mà một công ty được phép bán gọi là vốn cổ phần được phép phát hành.

Xem thêm:   Kích thước ảnh quảng cáo facebook chuẩn nhất năm 2021

[external_link offset=2]

Nếu một công ty được phát hành để gọi vốn năm triệu đô la và cổ phiếu của công ty đó có mệnh giá là một đô la thì công ty có thể phát hành và bán tối đa năm triệu cổ phiếu.

Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần cần được thường xuyên đánh giá để có các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao giúp giá cổ phiếu và uy tính của doanh nghiệp tăng lên để có cơ hội thu hút các nhà đầu tư nhiều hơn. Cần phải đưa ra các chiến lược, kế hoạch rõ ràng và cụ thể để nâng cao vốn cổ phần của đơn vị mình.

Bài viết vốn cổ phần là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV. [external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận