Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Lợi nhuận ròng – Wikipedia tiếng Việt

Lợi nhuận ròng – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: tranthang

Lợi nhuận ròng, còn được gọi là lãi thuần, thu nhập ròng hoặc lãi ròng là thước đo lợi nhuận của một liên doanh sau khi hạch toán tất cả các chi phí và thuế. Đó là lợi nhuận thực tế, và bao gồm các chi phí hoạt động được loại trừ khỏi lợi nhuận gộp

Một từ đồng nghĩa chung cho lợi nhuận ròng khi thảo luận báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập) là lãi ròng. Thuật ngữ này xuất phát từ sự xuất hiện truyền thống của một báo cáo thu nhập cho thấy tất cả các khoản thu và chi phí được phân bổ trong một khoảng thời gian xác định với tổng kết kết quả trên dòng dưới cùng của báo cáo.

Theo thuật ngữ đơn thuần, doanh thu ròng là số tiền còn lại sau khi thanh toán giao dịch tổng thể những ngân sách của một nỗ lực. Trong thực tiễn, điều này hoàn toàn có thể rất phức tạp trong những tổ chức triển khai lớn hoặc nỗ lực. Người giữ sổ sách hoặc kế toán viên phải phân loại và phân chia lệch giá và ngân sách đúng với khoanh vùng phạm vi và nội dung thao tác đơn cử mà thuật ngữ được vận dụng .

Tuy nhiên, các định nghĩa của thuật ngữ có thể khác nhau giữa Anh và Mỹ. Tại Mỹ, lợi nhuận ròng thường được kết hợp với thu nhập ròng hoặc lợi nhuận sau thuế (xem bảng bên dưới).

Tỷ suất biên doanh thu ròng là tỷ suất có tương quan. Con số này được tính bằng cách chia doanh thu ròng theo lệch giá hoặc lệch giá và nó bộc lộ năng lực sinh lời, theo Xác Suất .

Xem thêm:   Breadcrumb là gì? Sức mạnh của Breadcrumbs trong SEO website

“Làm thế nào để một công ty quyết định xem nó có thành công hay không? Có lẽ cách phổ biến nhất là xem xét lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Cho rằng các công ty là tập hợp các dự án và thị trường, các khu vực cá nhân có thể được đánh giá về mức độ thành công của họ khi cộng thêm vào lợi nhuận ròng của công ty.”[1]

Lợi nhuận ròng: Để tính lợi nhuận ròng cho một liên doanh (chẳng hạn như công ty, bộ phận hoặc dự án), trừ tất cả chi phí, bao gồm phần chia sẻ tổng chi phí chung của công ty, từ tổng doanh thu hoặc doanh thu.

Lợi nhuận ròng = doanh thu bán hàng – tổng chi phí

Lợi nhuận ròng là thước đo doanh thu cơ bản của liên kết kinh doanh. ” Đó là lệch giá của hoạt động giải trí ít hơn ngân sách của hoạt động giải trí. Các biến chứng chính là … khi cần phải được phân chia ” trên toàn liên kết kinh doanh. ” Hầu như theo định nghĩa, ngân sách là ngân sách không hề được gắn trực tiếp với bất kể ” dự án Bất Động Sản, loại sản phẩm hoặc bộ phận đơn cử nào “. ” Ví dụ cổ xưa sẽ là ngân sách của nhân viên cấp dưới trụ sở. ” ” Mặc dù về mặt kim chỉ nan hoàn toàn có thể giám sát doanh thu cho bất kể tiểu liên doanh nào, ví dụ điển hình như một mẫu sản phẩm hoặc khu vực, thường những thống kê giám sát được trả về hoài nghi bởi sự thiết yếu phải phân chia ngân sách trên cao “. Bởi vì ngân sách trên cao thường không có trong những gói ngăn nắp, việc phân chia trên hàng loạt những khoản góp vốn đầu tư không phải là khoa học chính xác. [ 1 ]
Đây là cách bạn đạt được doanh thu ròng trên thông tin tài khoản P và L ( Lãi và Lỗ ) :

  1. Doanh thu bán hàng = giá (của sản phẩm) × số lượng đã bán
  2. Lợi nhuận gộp = doanh thu bán hàng – chi phí bán hàng và các chi phí trực tiếp khác
  3. Lợi nhuận hoạt động = lợi nhuận gộp – chi phí đầu tư và các chi phí gián tiếp khác
  4. EBIT (thu nhập trước lãi và thuế) = lợi nhuận hoạt động + thu nhập ngoài hoạt động
  5. Lợi nhuận trước thuế (EBT, thu nhập trước thuế) = lợi nhuận hoạt động – một khoản mục và thanh toán dự phòng, tái cơ cấu nhân viên – lãi phải trả
  6. Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận trước thuế – thuế
  7. Thu nhập được giữ lại = Lợi nhuận sau thuế – cổ tức

Thuật ngữ kế toán[sửa|sửa mã nguồn]

  1. ^ a b

    Farris, Paul W.; Neil T. Bendle; Phillip E. Pfeifer; David J. Reibstein (2010). Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận