Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Tài sản cố định là gì? Cách phân loại tài sản cố định

Tài sản cố định là gì? Cách phân loại tài sản cố định

Tác giả: tranthang
Việc xác lập tài sản nào là tài sản cố định có ý nghĩa quan trọng trong việc quản trị, sử dụng và trích khấu hao tài sản. Dưới đây là pháp luật về tài sản cố định là gì và cách phân loại tài sản cố định .

Khái niệm tài sản cố định
 

Hiện nay, trong các quy định pháp luật không có khái niệm chung về tài sản cố định nhưng để được xác định là tài sản cố định thì tài sản phải có thời gian sử dụng trên 01 năm và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên…

Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư 45/2013 / TT-BTC có pháp luật cách hiểu đơn cử về từng loại tài sản cố định như sau :
– Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động hầu hết có hình thái vật chất thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất bắt đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại vận tải đường bộ …
– Tài sản cố định vô hình dung là những tài sản không có hình thái vật chất, biểu lộ một lượng giá trị đã được góp vốn đầu tư thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình dung, tham gia vào nhiều chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại, như một số ít ngân sách tương quan trực tiếp tới đất sử dụng ; ngân sách về quyền phát hành, bằng ý tưởng, bằng bản quyền sáng tạo, bản quyền tác giả …

tài sản cố định là gì

Tài sản cố định là gì? Các phân loại tài sản cố định (Ảnh minh họa)
 

Cách phân loại tài sản cố định
 

Tài sản cố định được phân loại dựa theo tiêu chuẩn và cách nhận ra của từng loại tài sản cố định. Cụ thể :

Tiêu chuẩn và cách nhận biết tài sản cố định hữu hình

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013 / TT-BTC ngày 24/5/2013 tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có cấu trúc độc lập hoặc là một mạng lưới hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng không liên quan gì đến nhau link với nhau để cùng triển khai một hay 1 số ít tính năng nhất định mà nếu thiếu bất kể một bộ phận nào thì cả mạng lưới hệ thống không hề hoạt động giải trí được, nếu thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn sau thì được coi là tài sản cố định :
1 – Chắc chắn thu được quyền lợi kinh tế tài chính trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó ;
2 – Có thời hạn sử dụng trên 01 năm trở lên ;
3 – Nguyên giá tài sản phải được xác lập một cách an toàn và đáng tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên .
Lưu ý :
– Trường hợp một mạng lưới hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng không liên quan gì đến nhau link với nhau, trong đó mỗi bộ phận có thời hạn sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả mạng lưới hệ thống vẫn thực thi được tính năng chính của nó nhưng do nhu yếu quản trị, sử dụng tài sản phải quản trị riêng từng bộ phận thì mỗi bộ phận đó nếu cùng thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn trên thì được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập .
– Đối với súc vật thao tác và cho loại sản phẩm hoặc cho loại sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn trên được coi là một tài sản cố định hữu hình ( hầu hết vận dụng với những doanh nghiệp hoạt động giải trí trong nghành chăn nuôi gia súc lớn ) .
– Đối với vườn cây nhiều năm thì từng mảnh vườn cây hoặc cây thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn trên được coi là một tài sản cố định hữu hình .

Xem thêm:   Tài chính công là gì? Đặc điểm cơ bản của tài chính công

Tiêu chuẩn và cách nhận biết tài sản cố định vô hình

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn sau:

1 – Chắc chắn thu được quyền lợi kinh tế tài chính trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó ;
2 – Có thời hạn sử dụng trên 01 năm trở lên ;
3 – Nguyên giá tài sản phải được xác lập một cách an toàn và đáng tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên .
Nhưng không hình thành tài sản cố định hữu hình được coi là tài sản cố định vô hình dung .
Lưu ý :
– Những khoản ngân sách không đồng thời thoả mãn cả 03 tiêu chuẩn trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân chia dần vào ngân sách kinh doanh thương mại của doanh nghiệp mà không được trích khấu hao .
– Các ngân sách phát sinh trong quy trình tiến độ tiến hành được ghi nhận là tài sản cố định vô hình dung tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn nhu cầu đồng thời 07 điều kiện kèm theo sau :
+ Tính khả thi về mặt kỹ thuật bảo vệ cho việc hoàn thành xong và đưa tài sản vô hình dung vào sử dụng theo dự trù hoặc để bán ;
+ Doanh nghiệp dự tính hoàn thành xong tài sản vô hình dung để sử dụng hoặc để bán ;
+ Doanh nghiệp có năng lực sử dụng hoặc bán tài sản vô hình dung đó ;
+ Tài sản vô hình dung đó phải tạo ra được quyền lợi kinh tế tài chính trong tương lai ;
+ Có rất đầy đủ những nguồn lực về kỹ thuật, kinh tế tài chính và những nguồn lực khác để hoàn tất những tiến trình tiến hành, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình dung đó ;
+ Có năng lực xác lập một cách chắc như đinh hàng loạt ngân sách trong quá trình tiến hành để tạo ra tài sản vô hình dung đó ;

Xem thêm:   Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

+ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

Trên đây là lao lý về tài sản cố định là gì và cách phân loại tài sản cố định. Để biết thêm những pháp luật về trích khấu hao tài sản hãy xem tại đây .

>> Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khắc Niệm

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận