Trang chủ Công nghệ Sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc COVID-19 trên điện thoại Android

Sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc COVID-19 trên điện thoại Android

Tác giả: tranthang

Để biết liệu bạn có từng tiếp xúc với người đã thông báo bị nhiễm COVID-19 hay không, bạn có thể bật Thông báo tiếp xúc. Bạn có thể tắt tính năng này nếu thay đổi ý định.

Để sử dụng hệ thống này, bạn cần tải ứng dụng chính thức do cơ quan y tế cộng đồng của chính phủ nơi bạn sinh sống cung cấp.

[external_link_head]

 • Nếu bị nhiễm COVID-19, bạn có thể chia sẻ thông tin đó với ứng dụng để giúp cảnh báo cho những người mà bạn từng tiếp xúc.
 • Nếu người mà bạn từng tiếp xúc cho biết họ bị nhiễm COVID-19, thì ứng dụng sẽ thông báo và cung cấp cho bạn các chỉ dẫn tiếp theo.

Cách điện thoại nhận bản cập nhật

Điện thoại Android thường xuyên nhận được các bản cập nhật trong nền. Chúng tôi đã ra mắt Hệ thống thông báo tiếp xúc trong một bản cập nhật cho Các dịch vụ của Google Play. 

Theo mặc định, hệ thống này ở chế độ tắt. Công nghệ này chỉ hoạt động khi bạn quyết định chọn sử dụng. Nếu thay đổi ý định, bạn có thể tắt hệ thống này bất cứ lúc nào.

Hầu hết các điện thoại Android đều nhận được bản cập nhật này. Một số điện thoại Huawei có thể không nhận được bản cập nhật.

Việc bạn cần làm để bắt đầu

Tải ứng dụng chính thức xuống

Trên Cửa hàng Play, bạn có thể tải ứng dụng chính thức do cơ quan y tế cộng đồng nơi bạn sinh sống cung cấp.

Xem thêm:   Sử dụng AssistiveTouch trên iPhone

Một số cơ quan y tế cộng đồng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh, còn một số khác lại tùy chỉnh ứng dụng mẫu do Google cung cấp. Những ứng dụng dùng Hệ thống thông báo tiếp xúc đều có huy hiệu Sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc COVID-19 trên điện thoại Android. Những ứng dụng không có huy hiệu này là những ứng dụng không sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc.

Kiểm tra hoặc thay đổi các tùy chọn cài đặt của điện thoại

Cách thức hoạt động của Hệ thống thông báo tiếp xúc

Sau khi bạn chọn sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc, hệ thống sẽ tạo các mã nhận dạng ngẫu nhiên trên thiết bị của bạn. Để giúp ngăn chặn việc theo dõi, cứ 10 đến 20 phút, mã nhận dạng ngẫu nhiên của điện thoại lại thay đổi một lần.

Điện thoại của bạn sẽ hoạt động ở chế độ nền để chia sẻ các mã nhận dạng ngẫu nhiên này qua Bluetooth với các điện thoại xung quanh cũng bật tính năng Thông báo tiếp xúc. Khi phát hiện mã nhận dạng ngẫu nhiên từ một thiết bị khác, điện thoại của bạn sẽ ghi lại và lưu trữ mã nhận dạng đó trên thiết bị của bạn.

Nếu có người thông báo bị nhiễm COVID-19 và mã nhận dạng của họ hiện lưu trữ trên điện thoại của bạn, thì ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về các bước tiếp theo cần thực hiện.

[external_link offset=1]

Cách ứng dụng xác định mức độ tiếp xúc

Cơ quan y tế cộng đồng của chính phủ xác định những yếu tố có thể cho biết mức độ tiếp xúc.

Nếu ứng dụng xác định được rằng bạn đã tiếp xúc với người thông báo bị nhiễm COVID-19, thì hệ thống có thể chia sẻ với ứng dụng những thông tin sau:

 • Ngày tiếp xúc.
 • Khoảng thời gian tiếp xúc.
 • Cường độ tín hiệu Bluetooth của lần tiếp xúc đó.

Ứng dụng của cơ quan y tế cộng đồng không được phép dùng thông tin vị trí của điện thoại.

Hệ thống thông báo tiếp xúc không sử dụng thông tin vị trí của bạn hay chia sẻ danh tính của những người dùng khác với ứng dụng, Google hoặc Apple.

Cách thức bảo vệ quyền riêng tư mà Hệ thống thông báo tiếp xúc áp dụng

Bạn chọn sử dụng hệ thống và chia sẻ dữ liệu của mình

Hệ thống này chỉ hoạt động khi bạn quyết định sử dụng. Bạn kiểm soát việc có nhận thông báo tiếp xúc hay không, đồng thời quyết định có chia sẻ dữ liệu hay không và thời điểm chia sẻ. Nếu bị nhiễm COVID-19, bạn có thể chọn chia sẻ mã nhận dạng ngẫu nhiên của mình với ứng dụng.

Xem thêm:   Bo mạch chủ là gì? Hướng dẫn chọn main phù hợp cho PC

Google, Apple và những người dùng khác sẽ không thể biết danh tính của bạn

Toàn bộ hoạt động so khớp mã nhận dạng qua Hệ thống thông báo tiếp xúc chỉ diễn ra trên thiết bị của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn thông báo mình bị nhiễm COVID-19 hoặc từng tiếp xúc với người thông báo bị nhiễm COVID-19, thì chỉ bạn và ứng dụng biết thông tin đó. Hệ thống tuyệt đối không chia sẻ danh tính của bạn với những người dùng khác, Apple hoặc Google.

Vị trí của bạn không bị theo dõi

Hệ thống thông báo tiếp xúc không thu thập hay sử dụng thông tin vị trí trên thiết bị của bạn. Thay vào đó, hệ thống này sử dụng Bluetooth để phát hiện xem 2 thiết bị có ở gần nhau hay không, mà không tiết lộ thông tin vị trí của thiết bị.

Ngoài ra, ứng dụng của cơ quan y tế cộng đồng cũng không được phép dùng thông tin vị trí của điện thoại hay theo dõi vị trí của bạn ở chế độ nền.

Trên Android 10 trở xuống, hãy tìm hiểu lý do bạn cần bật dịch vụ vị trí để Hệ thống thông báo tiếp xúc hoạt động.

Chỉ cơ quan y tế cộng đồng mới có thể sử dụng hệ thống này

Chỉ các ứng dụng chính thức do cơ quan y tế cộng đồng cung cấp mới có thể sử dụng hệ thống này. Ứng dụng của họ phải đáp ứng những tiêu chí cụ thể về quyền riêng tư, tính bảo mật và cách sử dụng dữ liệu.

Những việc khác bạn có thể làm

Tắt Thông báo tiếp xúc

Theo mặc định, tính năng Thông báo tiếp xúc ở chế độ tắt.

Nếu đã chọn bật tính năng này, nhưng sau đó thay đổi ý định, thì bạn có thể tắt tính năng này trong phần Cài đặt của điện thoại Android hoặc gỡ cài đặt ứng dụng y tế cộng đồng.

Xem thêm:   Cách sửa lỗi điện thoại không kết nối được WiFi cực đơn giản

Quan trọng: Khi tắt tính năng này, bạn sẽ không nhận được thông báo nếu đã tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google Sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc COVID-19 trên điện thoại Android Thông báo tiếp xúc COVID-19.
 3. Tắt tính năng Thông báo tiếp xúc.

Xóa lịch sử tiếp xúc của bạn

[external_link offset=2]

Sau khi chọn sử dụng hệ thống, bạn có thể xóa các mã nhận dạng ngẫu nhiên đã lưu trữ trên thiết bị của mình. Những mã nhận dạng này cũng sẽ tự động bị xóa sau 14 ngày. Bạn không thể xóa mã nhận dạng ngẫu nhiên có thể được lưu trữ trên thiết bị của người khác hoặc mã nhận dạng ngẫu nhiên mà bạn đã chia sẻ với một ứng dụng.

Quan trọng: Khi xóa dữ liệu này, bạn sẽ không nhận được thông báo nếu đã tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google Sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc COVID-19 trên điện thoại Android Thông báo tiếp xúc COVID-19.
 3. Nhấn vào Xóa mã nhận dạng ngẫu nhiên Sử dụng Hệ thống thông báo tiếp xúc COVID-19 trên điện thoại Android Xóa

Tìm thông tin trợ giúp về ứng dụng của cơ quan y tế cộng đồng

Nếu bạn từng tiếp xúc với người thông báo bị nhiễm COVID-19

Bạn có thể nhận được thông báo về việc tiếp xúc này từ ứng dụng của cơ quan y tế cộng đồng. Nếu bạn nhận được thông báo, thì ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn những việc cần làm tiếp theo.

Nếu bạn bị nhiễm COVID-19

Bạn có thể thông báo mình bị nhiễm COVID-19 qua ứng dụng y tế cộng đồng.

Ứng dụng có thể yêu cầu bạn chia sẻ mã nhận dạng ngẫu nhiên của bạn. Việc này giúp cơ quan y tế cộng đồng thông báo cho những người khác.

Sau đó, ứng dụng có thể kiểm tra xem mã nhận dạng ngẫu nhiên của bạn có được lưu trữ trên thiết bị của người khác hay không. Nhờ đó, ứng dụng có thể thông báo cho những người từng tiếp xúc với bạn. Những người được thông báo này sẽ không biết danh tính của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận