Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Node.js – Wikipedia tiếng Việt

Node.js – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: tranthang

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web.[1] Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để tối thiểu tổng chi phí và tối đa khả năng mở rộng.[2] Node.js bao gồm có V8 JavaScript engine của Google, libUV, và vài thư viện khác.

Node. js được tạo bởi Ryan Dahl từ năm 2009, và tăng trưởng dưới sự bảo trợ của Joyent. [ 3 ] [ 4 ]Mục tiêu khởi đầu của Dahl là làm cho website có năng lực push như trong 1 số ít ứng dụng web như Gmail. Sau khi thử với vài ngôn từ Dahl chọn Javascript vì một API Nhập / Xuất không không thiếu. Điều này được cho phép anh hoàn toàn có thể định nghĩa một quy ước Nhập / Xuất điểu khiển theo sự kiện, non-blocking. [ 5 ]

Vài môi trường tương tự được viết trong các ngôn ngữ khác bao gồm Twisted cho Python, Perl Object Environment cho Perl, libevent cho C và EventMachine cho Ruby. Khác với hầu hết các chương trình Javascript, Nodejs không chạy trên một trình duyệt mà chạy trên Server. Node.js sử dụng nhiều chi tiết kỹ thuật của CommonJS.[6] Nó cung cấp một môi trường REPL cho kiểm thử tương tác.

Node.js được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.[7]

Đây là phiên bản hello world HTTP Server trên Node. js :

var http = require(' http ') ;

http.createServer(function (request, response) {
  response.writeHead(200, {' Content-Type ': ' text / plain '} ) ;
  response.end(' Hello World \ n ') ;
} ) .listen(80) ;

console.log(' Server running at http://localhost:80/ ') ;

Đoạn mã sau là một máy chủ TCP hoạt động trên cổng 7000 và in ra chuỗi ‘hello’ trên mỗi kết nối:

Xem thêm:   Phân tích SWOT là gì? Hướng dẫn A-Z cho người mới (2021)

Xem thêm: Chứng chỉ ISO 9001 là gì? Vì sao cần chứng chỉ ISO 9001?

var net = require(' net ') ;

net.createServer(function (stream) {
  stream.write(' hello \ r \ n ') ;

  stream.on(' end ', function ( ) {
    stream.end(' goodbye \ r \ n ') ;
  } ) ;

  stream.pipe(stream) ;
} ) .listen(

7000

) ;

Cộng đồng phát triển Node. js hầu hết tập trung chuyên sâu ở hai nhóm google : nodejs và nodejs-dev, một kênh IRC là # node.js trên mạng freenode. Có một hội thảo chiến lược về Node. js là NodeConf được tổ chức triển khai thường niên. [ 8 ]Hiện nay Node. js được sử dụng bởi nhiều công ty trong đó có Linkedin, [ 9 ] [ 10 ] Microsoft, [ 11 ] Yahoo ! [ 12 ] và Walmart. [ 13 ]

Các Framework nổi tiếng[sửa|sửa mã nguồn]

 • Express.js được sử dụng phổ biến để phát triển ứng dụng trên nền Nodejs.
 • Electron.js được sử dụng để phát triển ứng dụng được sử dụng trên môi trường desktop.
 • NPM – bộ quản lý đóng gói nổi bật của Node.js. Từ phiên bản Node.js 0.6.3, npm được cài tự động với Node.js.
 • YARN – Bộ quản lý đóng gói mã nguồn mở với hiệu năng cao.
 • JSAN, viết tắt của JavaScript Archive Network – một bộ quản lý gói khác ít dùng hơn.
 • Opa, một hướng tiếp cận khác cho lập trình ứng dụng web, có nhiều đặc trưng của Node.js

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận