Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Nhượng quyền kinh doanh – Wikipedia tiếng Việt

Nhượng quyền kinh doanh – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: tranthang

Nhượng quyền kinh doanh (nguyên văn từ tiếng Pháp: franchise, nghĩa là trung thực hay tự do) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.

Bên nhượng quyền ( franchisor ) phải bảo vệ cung ứng đúng, đủ và tương hỗ thành viên gia nhập mạng lưới hệ thống đó ; còn bên nhận nhượng quyền ( franchisee ) phải bảo vệ thực thi theo đúng những khuôn mẫu, tiêu chuẩn khắt khe của mạng lưới hệ thống, từ cách trang trí đến nội dung sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, giá thành được chuyển giao. Các gia tài hữu hình và vô hình dung khác, như quảng cáo, tập huấn quốc tế và quốc nội cũng như những dịch vụ tương hỗ khác nói chung được bên nhượng quyền triển khai, và trên trong thực tiễn hoàn toàn có thể được bên nhượng quyền nhu yếu, nói chung là yên cầu sổ sách kế toán phải được truy thuế kiểm toán và buộc bên nhận nhượng quyền và / hoặc những đại lý phải đồng ý việc kiểm tra định kỳ và đột xuất. Nếu không đạt qua những đợt kiểm tra này thì những quyền trong nhượng quyền kinh doanh hoàn toàn có thể không được gia hạn hay bị hủy bỏ .Hệ thống kinh doanh kiểu nhượng quyền kinh doanh bảo vệ những thành viên của mạng lưới hệ thống một sự đồng điệu tối đa cả về hình thức và nội dung cũng như bảo vệ với người tiêu dùng về sự nhận ra mạng lưới hệ thống, những tiêu chuẩn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được cung ứng bởi một điểm bán bất kể trong mạng lưới hệ thống đó .

Có thể hiểu kinh doanh kiểu nhượng quyền kinh doanh chính là việc bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền được tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá hay cung ứng dịch vụ theo những điều kiện nhất định đã đề ra và bên nhận tuân theo, phải trả cho bên nhượng quyền một khoản phí.

Nhượng quyền thương mại cùng với các hình thức kinh doanh khác đã tạo nên một bức tranh sống động của nền kinh tế thế giới. Hình thành từ thế kỷ 19, hình thức này không ngừng được mở rộng, phát huy tính hiệu quả trong kinh doanh.

Xem thêm:   Bounce rate là gì? | Bounce rate bao nhiêu là TỐT ?

Nhượng quyền thương mại ( franchise ) là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên nhượng quyền được cho phép và nhu yếu bên nhận quyền tự mình thực thi việc mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ theo những điều kiện kèm theo sau đây :- Việc mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ được thực thi theo phương pháp tổ chức triển khai kinh doanh do bên nhượng quyền pháp luật và được gắn với thương hiệu hàng hoá, tên thương mại, tuyệt kỹ kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, hình tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền .- Bên nhượng quyền có quyền trấn áp và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc quản lý và điều hành việc làm kinh doanh .
Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải ĐK với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .

Phân cấp triển khai việc ĐK[sửa|sửa mã nguồn]

  • Bộ Công thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sau đây:

Nhượng quyền thương mại từ quốc tế vào Nước Ta, gồm có cả hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc những khu vực hải quan riêng theo lao lý của pháp lý Nước Ta vào chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;

  • Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh thực hiện thông báo đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ ĐK[sửa|sửa mã nguồn]

– Đơn đề xuất ĐK hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại hướng dẫn .- Bản trình làng về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại lao lý .- Các văn bản xác nhận về :

Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại
Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Xem thêm:   Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất GTGT, doanh thu

Nếu các giấy tờ trên được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục ĐK[sửa|sửa mã nguồn]

– Gửi hồ sơ đề xuất ĐK hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền .- Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi ĐK hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại vào Sổ ĐK hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại và thông tin bằng văn bản cho thương nhân về việc ĐK đó .- Trường hợp hồ sơ chưa không thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông tin để Bên dự kiến nhượng quyền bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ .- Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời hạn Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ trợ hồ sơ đề xuất ĐK hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại .- Sau khi hết thời hạn lao lý tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phủ nhận việc ĐK thì phải thông tin bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ nguyên do .

Chủ thể và hợp đồng nhượng quyền thương mại[sửa|sửa mã nguồn]

Chủ thể thực hiện:
  • Đối với Bên nhượng quyền: thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Hệ thống kinh doanh dự tính dùng để nhượng quyền đã được hoạt động giải trí tối thiểu 01 năm. Trường hợp thương nhân Nước Ta là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền quốc tế, thương nhân Nước Ta đó phải kinh doanh theo phương pháp nhượng quyền thương mại tối thiểu 01 năm ở Nước Ta trước khi thực thi cấp lại quyền thương mại .- Đã ĐK hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền .- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng người tiêu dùng của quyền thương mại không vi phạm lao lý của pháp lý .

  • Đối với Bên nhận quyền: thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.
Hợp đồng nhượng quyền thương mại:
Xem thêm:   Cách Liên Hệ Với Facebook Giải Quyết Sự Cố Nhanh Chóng 24/24

– Hình thức của hợp đồng: Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

– Nội dung hợp đồng : trong trường hợp những bên lựa chọn vận dụng luật Nước Ta, hợp đồng nhượng quyền thương mại hoàn toàn có thể có những nội dung hầu hết sau đây :

Nội dung của quyền thương mại.
Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Tại Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Tại Nước Ta, có một số ít khan hiếm những tên thương hiệu đang được nhượng quyền kinh doanh gồm có : Nhà hàng Lẩu Tươi Mk, TEXAS CHICKEN, Carl’s Jr, Gà rán Kentucky ( KFC ), McDonalds, Phở 24, mạng lưới hệ thống đồ ăn nhanh Lotteria, cafe Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên, chuỗi shop G7, Chuỗi CO.OP Food .

  • Cân bằng lợi ích giữa các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại – Lý luận và thực tiễn (Tác giả: Nguyễn Khánh Trung, Trần Thị Kim Phương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
  • Franchise Chọn Hay Không? (Tác giả: Nguyễn Khánh Trung, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM).
  • Franchise – Bí Quyết Thành Công Bằng Mô Hình Nhượng Quyền Kinh doanh (Tác giả Lý Quí Trung, Nhà xuất bản Trẻ).
  • Mua Franchise – Cơ Hội Mới Cho Các Doanh nghiệp Việt Nam (Tác giả Lý Quí Trung, Nhà xuất bản Trẻ).
  • Mua Franchise – Thủ Thuật Cạm Bẫy (Tác giả: Mary E. Tomzack. Dịch giả: Vũ Minh Quân, Đỗ Dương Trúc).
  • Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương mại (Tác giả Hằng Nga, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM).

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận