Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Lợi nhuận thuần là gì và cách tính như thế nào ?

Lợi nhuận thuần là gì và cách tính như thế nào ?

Tác giả: tranthang
loi-nhuan-thuan-la-gi-3

Lợi nhuận thuần là gì và cách tính lợi nhuận thuần như thế nào, bài viết sau đây sẽ chia sẽ cho các bạn để các bạn nắm vững hơn về các khái niệm có phần liên quan tới lợi nhuận từ đó hoạch định những chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của công ty

loi-nhuan-thuan-la-gi-1

Lợi nhuận thuần là gì ?

Lợi nhuận thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại là khoản lợi thu được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, là khoảng chừng chênh lệch của lệch giá thu được trong kỳ sau khi trừ đi toàn bộ những khoản ngân sách phát sinh trong kỳ, gồm có cả giá tiền hàng loạt loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa tiêu thụ được .

Công thức tính lợi nhuận thuần

loi-nhuan-thuan-la-gi
Lợi nhuận thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + ( Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính – Chi tiêu kinh tế tài chính ) – ( giá thành bán hàng + ngân sách quản trị doanh nghiệp )

Hoặc:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại = Doanh thu thuần – Giá thành hàng loạt mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ .
Trong đó :

  •  Doanh thu thuần: là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ các khoản giảm trừ như: các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.
  • Giá vốn hàng bán: được hiểu một cách đơn giản nhất là toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm. Chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vận chuyển.
  • Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi cho thuê tài chính, tiền lãi từ việc cho vay vốn, các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.
  • Chi phí tài chính: là những khoản chi phí chi cho trong hoạt động tài chính
Xem thêm:   Vốn đối ứng là gì ? Theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP

Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần

loi-nhuan-thuan-la-gi-2

>> Lợi nhuận ròng là gì? cách tính lợi nhuận ròng

Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần ( Net profit margin ratio ) hay òn được gọi là tỉ suất doanh lợi hay tỉ suất lợi nhuận trên lệch giá. Các tiêu tốn này bộc lộ năng lực sinh lời trên lệch giá của doanh nghiệp, một doanh nghiệp nếu có tỉ suất lợi nhuận thuần cao sẽ có vị thế cạnh tranh đối đầu trong việc trấn áp ngân sách so với những doanh nghiệp khác. Đây cũng là chỉ tiêu trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính mà những nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp đều rất chăm sóc. Công thức tính tỉ suất lợi nhuận thuần sẽ là :

 Tỉ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Chỉ tiêu này không chỉ giúp ích cho những chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn rất có giá trị so với những chủ góp vốn đầu tư để nhìn nhận về năng lực sinh lời từ đó đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà cung ứng tín dụng thanh toán nhìn nhận hiệu suất cao sử dụng vốn vay và từ đây họ sẽ nhìn nhận năng lực giao dịch thanh toán lãi vay của doanh nghiệp. Bên cạnh đó với chỉ tiêu này những nhà quản trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể trấn áp trực tiếp yếu tố ngân sách và là tác dụng của những quyết định hành động quản trị .

Xem thêm:   Khấu trừ thuế là gì?

Trên đây là những kiến thức cơ bản về lợi nhuận thuần, hy vọng rằng những thông tin trên bài viết sẽ giúp cho bạn tìm được lời giải đáp cho câu hỏi lợi nhuận thuần là gì cũng như xác định được tầm quan trọng của lợi nhuận thuần đối với doanh nghiệp để có những định hướng phát triển trong tương lai.

Wilsoninsight. com

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận