Trang chủ Tài chính Limit Order / Lệnh Giới Hạn

Limit Order / Lệnh Giới Hạn

Tác giả: tranthang
limit order là gì

Lệnh giới hạn là việc bạn chỉ thị cho người mội giới của mình mua một chứng khoán ở mức giá thấp hơn một mức giá cụ thể, còn gọi là mức giá giới hạn (limit price), hoặc là bán loại chứng khoán này ở mức giá cao hơn hoặc bằng với mức giá giới hạn. Để tránh phải mua hoăc bán một loại cổ phiếu ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn mức giá mà bạn mong muốn, bạn nên đưa ra  “lệnh giới hạn” hơn là  “lệnh thị trường”(market order) vì khi bạn đặt lệnh thị trường thì bạn không thể kiểm soát được mức giá mà tại đó lệnh của bạn được thực hiện.

[external_link offset=1]

Ví dụ: nếu bạn muốn mua một loại cổ phiếu IPO thuộc dạng đang “hot” trên thị trường. Cổ phiếu này được chào bán ở thị trường sơ cấp với mức giá $9. Nếu bạn không muốn mua cổ phiếu này với mức giá cao hơn $20/ cổ phiếu, khi đó bạn nên chỉ thị cho người môi giới của mình bằng một lệnh giới hạn. Nếu đưa ra một lệnh thị trường, có thể mức giá lúc bạn đặt lệnh và lúc lệnh của bạn được khớp đã chênh lệch nhau rất nhiều, ví dụ bạn đặt lệnh lúc giá mới $18/ cổ phiếu và khi lệnh của bạn được khớp thì giá có thể đã bị đẩy lên tới $90/ cổ phiếu. Và như vậy bạn sẽ phải hứng chịu một khoản lỗ lớn nếu ngày sau hoặc tuần sau đó giá cổ phiếu sụt xuống. Nếu bạn đua ra lệnh giới hạn thì người môi giới của bạn sẽ chỉ thực hiện lệnh nếu mức giá thị trường còn ở dưới hoặc bằng với mức giá giới hạn là $20/ cổ phiếu. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng lệnh giới hạn của bạn có thể sẽ chẳng bao giờ thực hiện được bởi vì mức giá thị trường có thể nhanh chóng vượt mức giá giới hạn mà bạn đưa ra trước khi lệnh của bạn được thực hiện. Nhưng đưa ra lệnh giới hạn cũng có nghĩa là bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi việc phải mua một loại cổ phiếu ở mức giá quá cao. Một vài công ty môi giới có thể thu phí thực hiện lệnh giới hạn cao hơn lệnh thị trường. 

Xem thêm:   Ngân hàng trung ương là gì? Vai trò chức năng của ngân hàng trung ương

[external_link_head]

[external_link offset=2]

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận