Trang chủ Đời sống Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Tác giả: tranthang
Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Cách xem và điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư:

Nhấn vào Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi? ở trên cùng bên phải Facebook.

[external_link_head]

Cuộn xuống và nhấn vào Cài đặt.

Cuộn xuống Quyền riêng tư và chọn Cài đặt quyền riêng tư.

Đối với những nội dung khác mà bạn chia sẻ trên Facebook, bạn có thể chọn đối tượng trước khi chia sẻ. Tìm hiểu thêm về công cụ và cài đặt quyền riêng tư cơ bản trên Facebook.

[external_link offset=1]

Những cách khác để xem lại và quản lý thông tin của bạn trên Facebook:

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Cập nhật tùy chọn Bảng tin để xem thêm nội dung mà bạn quan tâm trên Bảng tin.

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Tùy chỉnh Tùy chọn quảng cáo để xem quảng cáo phù hợp với bạn hơn. Tại đây, bạn có thể cập nhật phần cài đặt quảng cáo để kiểm soát những điều như chúng tôi có hiển thị quảng cáo dựa trên việc bạn dùng ứng dụng và trang web bên ngoài Facebook hay không.

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Bạn cũng có thể ẩn quảng cáo nào không hấp dẫn hay không hữu ích với mình hoặc xem xét lý do bạn nhìn thấy một quảng cáo nào đó.

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

[external_link offset=2]

Đi đến Kiểm tra quyền riêng tư để đảm bảo bạn chia sẻ thông tin với đúng người mà mình muốn.

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Vào phần Truy cập thông tin của bạn để xem và quản lý thông tin của mình trên Facebook hoặc tải xuống thông tin của bạn trên Facebook để xem lại.

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Bạn có thể quản lý một số nội dung mình chia sẻ trên Facebook như bài viết, ảnh và video trong phần Quản lý hoạt động của nhật ký hoạt động.

Xem thêm:   Bí quyết luộc hạt sen khô nhanh mềm và đạt độ ngon

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận