Trang chủ Đời sống Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

Tác giả: tranthang
Làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của tôi?

cách xem và điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư:

cuộn xuống và nhấn vào cài đặt.

cuộn xuống quyền riêng tư và chọn cài đặt quyền riêng tư.

Đối với những nội dung khác mà bạn chia sẻ trên facebook, bạn có thể chọn đối tượng trước khi chia sẻ. tìm hiểu thêm về công cụ và cài đặt quyền riêng tư chủ đạo trên facebook.

Bài viết cho bạn:: Nghĩa của từ Focus – Từ điển Anh

những cách khác để xem lại và quản lý thông tin của bạn trên facebook:

làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên facebook của tôi?

cập nhật tùy chọn bảng tin để xem thêm nội dung mà bạn quan tâm trên bảng tin.

làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên facebook của tôi?

tùy chỉnh tùy chọn quảng cáo để xem quảng cáo phù hợp với bạn hơn. tại đây, bạn có thể cập nhật phần cài đặt quảng cáo để kiểm soát những điều như chúng tôi có hiển thị quảng cáo dựa trên việc bạn dùng ứng dụng và trang web bên ngoài facebook hay không.

làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên facebook của tôi?

bạn cũng có thể ẩn quảng cáo nào không hấp dẫn hay không hữu ích với mình hoặc xem xét lý do bạn nhìn thấy một quảng cáo nào đó.

làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên facebook của tôi?

Bài viết cho bạn:: Vải polyester là gì? Ứng dụng và ưu nhược điểm của chúng – ONOFF

Đi đến kiểm tra quyền riêng tư để đảm bảo bạn chia sẻ thông tin với đúng người mà mình muốn.

làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên facebook của tôi?

vào phần truy cập thông tin của bạn để xem và quản lý thông tin của mình trên facebook hoặc tải xuống thông tin của bạn trên facebook để xem lại.

làm cách nào để điều chỉnh phần cài đặt quyền riêng tư trên facebook của tôi?

bạn có thể quản lý một số nội dung mình chia sẻ trên facebook như bài viết, ảnh và video trong phần quản lý hoạt động của nhật ký hoạt động.

Trang chủ:: https://tapchixuyenviet.com
Chuyên mục:: Đời sống

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận