Trang chủ Phong thủy Kinh Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực

Kinh Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực

Tác giả: tranthang
Kinh Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực

Lạy Thần Khí của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi cực thánh, Ðức Mẹ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, các Thiên Thần, các Tổng Lãnh Thiên Thần, và các Thánh trên Thiên đàng, xin hãy xuống trên con.

Xin thanh tẩy con, lạy Chúa, hãy nung đúc con, đổ đầy trong con chính Ngài, xin hãy dùng con.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Xin xua đuổi những tà lực khỏi con, tiêu diệt và đánh bại chúng, để con được lành mạnh và làm những việc tốt lành.

Xin xua đuổi khỏi con những lời bùa chú, phù phép, ma thuật, điều xấu, bó buộc, nguyền rủa, và nhãn tà; những ảnh hưởng, đàn áp, chiếm hữu của ma quỷ; tất cả những gì là sự dữ, tội lỗi, ganh tị, xảo trá; những bịnh tật về thân xác, tâm lý, phẩm hạnh, tâm linh, và bất cứ những gì đến từ ma quỷ.

Xin hãy đốt cháy tất cả những tà lực này trong hỏa ngục, để chúng không còn bao giờ đến với con hoặc bất cứ vật gì trên toàn thế giới.

[external_link offset=2]

Ta ra lệnh tất cả các quyền lực đang quấy nhiễu ta, bằng sức mạnh của Thiên Chúa toàn năng, trong danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Ðộ, qua sự cầu bàu của Ðức Mẹ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng bay hãy rời khỏi ta mãi mãi, và phải bị giam vào lửa hỏa ngục muôn đời, nơi chúng bay sẽ bị trói buộc do Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphae, các Thiên Thần bổn mạng, và nơi đó chúng bay sẽ bị đè bẹp dưới gót chân của Ðức Mẹ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội. Amen.[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận