Trang chủ Phong thủy Kể tên 10 loại cây thân có gai – nguyen bao anh

Kể tên 10 loại cây thân có gai – nguyen bao anh

Tác giả: tranthang
Kể tên 10 loại cây thân có gai – nguyen bao anh

ON

giúp mình với: Tìm 10 loại cây, thân có gai? mà bn biết

[external_link_head]

Trả lời (2)

 • 1. cây chanh 

  2. cây bưởi 

  3. cây bồ kết 

  4. cây cọ 

  5. cây gạo 

  6. cây xương rồng (cũng có lá đấy) 

  7. cây hoa hồng 

  8. cây mây 

  9. cây xí hổ 

  10. cây tre 

  Like () Báo cáo sai phạm

 • 1. cây chanh 

  2. cây bưởi 

  3. cây bồ kết 

  4. cây cọ 

  5. cây gạo 

  6. cây xương rồng (cũng có lá đấy) 

  7. cây hoa hồng 

  8. cây mây 

  9. cây xí hổ 

  10. cây tre 

  11cây xấu hổ (mắc cỡ) 

  12cây mây 

  13.Cây bông gai 

  14.Cây dền gai. 

  15.Cây chanh. 

  16.Cây bưởi. 

  17.Cây cọ. 

  18.Cây hoa hồng. 

  19.Cây gấc.(thân cũng có gai ) 

  20.Cây bồ kết. 

  Like () Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.

Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Kể tên 10 loại cây thân có gai - nguyen bao anh

Kể tên 10 loại cây thân có gai - nguyen bao anh

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi – Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • A. Lục lạp

  B. Nhân

  C. Trung tử

  D. Không bào.

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Rễ nông

  B. Lá to

  C. Thân mọng nước

  D. Ra hoa quanh năm.

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. (1) thân bò, (2) thân chính, (3) cành, (4) chồi ngọn

  B. (1) chồi ngọn, (2) cành, (3) thân bò, (4) chồi ngọn

  C. (1) thân chính, (2) cành, (3) chồi ngọn, (4) chồi nách

  D. (1) thân bò, (2) cành, (3) chồi ngọn, (4) chồi nách

  [external_link offset=1]

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. (1) chồi hoa, (2) chồi lá

  B. (1) chồi ngọn, (2) chồi ngọn

  C. (1) thân chính, (2) chồi nách

  D. (1) chồi lá, (2) chồi hoa

  02/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. (1) cành mang lá , (2) hoa, (3) lá

  B. (1) lá , (2) cành mang hoa, (3) hoa

  C. (1) cành mang lá , (2) cành mang hoa, (3) hoa

  D. (1) cành mang lá , (2) cành mang hoa, (3) lá

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • (1) Rêu là nhóm nguyên thủy nhất còn giữ nhiều đặc điểm nguyên thủy gần với tảo.

  (2) Thực vật Hạt kín là nhóm đa dạng nhất về cá thể và về loài.

  (3) Thực vật Hạt trần tiến hóa hoàn thiện hơn thực vật Hạt kín.

  A. 1

  B. 2

  C. 0

  D. 3

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Giải phóng năng lượng dạng nhiệt.

  B. Giải phóng năng lượng ATP.

  C. Tạo các sản phẩm trung gian.

  D. Tổng hợp các chất hữu cơ.

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Mô dẫn

  B. Mô phân sinh gióng

  C. Mô phân sinh bên

  D. Mô phân sinh ngọn

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Mô che chở.

  B. Mô phân sinh gióng.

  C. Mô phân sinh bên.

  D. Mô phân sinh ngọn.

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Mô che chở, mô dẫn, mô đồng hóa. mô tiết.

  B. Mô đồng hóa, mô dẫn.

  C. Mô phân sinh ngọn, mô phân sinh gióng, mô phân sinh bên.

  D. Mô che chở, mô dẫn, mô đồng hóa.

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A.  1 – Cây lấy quả, hạt; 2 – Cây lấy gỗ

  B. 1 – Cây lấy gỗ; 2 – Cây lấy quả, hạt

  C. 1 – Cây lấy rễ, 2 – cây lấy quả, hạt

  D. 1 – Cây lấy gỗ, 2 – Cây lấy lá

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Có trong các tế bào biểu bì của thân non

  B. Có trong tất cả các tế bào của thân non

  C. Tham gia vận chuyển chất trong thân

  D. Tham gia tổng hợp chất hữu cơ

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. 50 – 60%

  B. 70 – 95 %

  C. 85 – 90 %

  D. 90 – 95 %

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.

  B. Quang hợp xảy ra ở cơ thể thực vật, tảo, một số vi khuẩn quang hợp và trùng roi xanh.

  C. Ở mọi loài thực vật, cơ chế quang hợp đều gồm pha sáng và pha tối.

  D. Pha sáng của quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật C4 và CAM.

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

  B. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

  C. Ôxi được giải phóng từ CO2

  D. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • 1. Tự tổng hợp chất hữu cơ.

  2. Phần lớn có khả năng di chuyển.

  3. Phản ứng chậm với kích thích môi trường.

  4. Phản ứng nhanh với kích thích của môi trường.

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • 1. Vì thực vật là nguồn thức ăn của nhiều động vật, góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái trong sinh giới.

  2. Vì thực vật mang lại bóng râm, giúp điều hoà không khí thông qua việc làm mát và hấp thụ khí cacbônic, thải khí ôxi.

  [external_link offset=2]

  3. Vì thực vật cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu cho hoạt động sống của con người.

  4. Vì thực vật là nơi cư trú của nhiều loài động vật.

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  02/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Thân mọng nước

  B. Rễ chống phát triển

  C. Rễ rất dài, ăn sâu vào lòng đất hoặc bò lan rộng và nông trên mặt đất

  D. Lá có kích thước nhỏ hoặc tiêu biến thành gai

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Để hút sương đêm 

  B. Để dự trữ nước

  C. Để nhận được nhiều ánh sáng

  D. Để hạn chế sự thoát hơi nước

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • 1. Thân mọng nước

  2. Rễ chống phát triểnv

  3. Rễ rất dài, ăn sâu vào lòng đất hoặc bò lan rộng và nông trên mặt đất

  4. Lá có kích thước nhỏ hoặc tiêu biến thành gai

  A. 1,3,4

  B. 1,2,3

  C. 2,3,4

  D. 1,2,3,4

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Sen, súng, nong tằm, rong đuôi chồn

  B. Mía, rau lang, lim, xà cừ

  C. Mít, cam, phong lan, tầm gửi

  D. Mồng tơi, lúa, bưởi, xoài

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Bần, sú, vẹt, mắm, đước

  B. Thường xuân, đa, phong lan, mít, mía

  C. Rau lang, hoa sữa, tràm, cau, lim

  D. Tràm, lúa, me, táo, cam

  03/08/2021 |   1 Trả lời

 • A. Đoạn, chúc, nứa, hồng, na

  B. Bần, sú, vẹt, mắm, đước

  C. Giang, si, vẹt, táu, lim

  D. Bụt mọc, sưa, hoàng đàn, tuế, mun

  02/08/2021 |   1 Trả lời

 • 03/08/2021 |   1 Trả lời

 • Kể tên 10 loại cây thân có gai - nguyen bao anh

  a. Lá Non                  b.Mắt                    c.Tầng phát sinh

  d. Lóng                     e.  Mô phân sinh đỉnh

  Phương án trả lời đúng là:

  A. 1c, 2e, 3a, 4b, 5d 

  B. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d

  C. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d 

  D. 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

  08/08/2021 |   1 Trả lời

Kể tên 10 loại cây thân có gai - nguyen bao anh

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6

YOMEDIA

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận