Trang chủ Phong thủy Kể tên 10 loại cây thân có gai

Kể tên 10 loại cây thân có gai

Tác giả: tranthang
Kể tên 10 loại cây thân có gai – nguyen bao anh

 Tìm 10 loại cây, thân có gai? mà bạn biết

Trả lời 1

1. cây chanh
2. cây bưởi
3. cây bồ kết
4. cây cọ
5. cây gạo
6. cây xương rồng (cũng có lá đấy)
7. cây hoa hồng
8. cây mây
9. cây xí hổ
10. cây tre

Trả lời 2

1. cây chanh
2. cây bưởi
3. cây bồ kết
4. cây cọ
5. cây gạo
6. cây xương rồng (cũng có lá đấy)
7. cây hoa hồng
8. cây mây
9. cây xí hổ
10. cây tre
11cây xấu hổ (mắc cỡ)
12cây mây
13.Cây bông gai
14.Cây dền gai.
15.Cây chanh.
16.Cây bưởi.
17.Cây cọ.
18.Cây hoa hồng.
19.Cây gấc.(thân cũng có gai )
20.Cây bồ kết.

Tham khảo: https://vinakitchen.net/

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận