Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh ISO 22000 – Wikipedia tiếng Việt

ISO 22000 – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: tranthang

ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

An toàn thực phẩm[sửa|sửa mã nguồn]

An toàn thực phẩm tương quan đến sự hiện hữu của những mối nguy bảo đảm an toàn thực phẩm khi tiêu thụ loại sản phẩm. Các mối nguy bảo đảm an toàn thực phẩm hoàn toàn có thể Open tại bất kỳ tiến trình nào của chuỗi thực phẩm, nên nhất thiết phải có sự trấn áp thích hợp trong hàng loạt chuỗi thực phẩm .

Chuỗi thực phẩm[sửa|sửa mã nguồn]

Chuỗi thực phẩm là trình tự những tiến trình và hoạt động giải trí tương quan đến sản xuất, chế biến, phân phối, dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thực phẩm và thành phần của thực phẩm đó, từ khâu sơ chế đến tiêu dùng .

Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà sơ chế thực phẩm, nhà bảo quản, vận chuyển, nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối và điểm dịch vụ bán lẻ (cùng với các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, các nguyên liệu và thành phần phụ gia).

Tiêu chuẩn ISO 22000[sửa|sửa mã nguồn]

Tiêu chuẩn ISO 22000 lao lý những nhu yếu so với mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm, tích hợp những yếu tố quan trọng đã được thừa nhận chung dưới đây nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm trong cả chuỗi thực phẩm cho tới điểm tiêu thụ ở đầu cuối :

1. Trao đổi thông tin tác nghiệp

Nói đơn thuần “ Trao đổi thông tin tác nghiệp ” đó là hình thành nên một nhu yếu, cam kết chung về bảo đảm an toàn thực phẩm mà những bên từ Nhà cung ứng, đơn vị sản xuất, những cơ quan pháp luật và chế định cho đến tay người tiêu dùng ở đầu cuối tương tác và thống nhất về loại sản phẩm bảo đảm an toàn. Việc trao đổi thông tin với người mua và người đáp ứng là yếu tố thiết yếu để bảo vệ nhận ra, xác lập và trấn áp được toàn bộ những mối nguy cơ tiềm ẩn về bảo đảm an toàn thực phẩm tại từng bước trong chuỗi thực phẩm .

Trao đổi thông tin với bên ngoài:

Nhằm bảo vệ sẵn có khá đầy đủ thông tin về những yếu tố tương quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm trong hàng loạt chuỗi thực phẩm, tổ chức triển khai phải thiết lập, vận dụng và duy trì những phương pháp hiệu suất cao để trao đổi thông tin với :

 • Nhà cung ứng và nhà thầu.
 • Khách hàng, người tiêu dùng, đặc biệt là thông tin về sản phẩm (bao gồm các chỉ dẫn liên quan đến mục đích sử dụng dự kiến, yêu cầu bảo quản cụ thể và, nếu thích hợp, thời hạn sử dụng), các yêu cầu, hợp đồng hoặc đơn hàng bao gồm cả các sửa đổi và thông tin phản hồi của khách hàng kể cả khiếu nại của khách hàng.
 • Cơ quan luật pháp và chế định
 • Các tổ chức khác có tác động đến hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi, tính hiệu lực hoặc việc cập nhật của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Xem thêm:   Nghĩa vụ nộp thuế khi xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định mới 2021 ?

Trao đổi thông tin nội bộ:

Tổ chức phải thiết lập, vận dụng và duy trì những phương pháp hiệu suất cao để trao đổi thông tin với những thành viên về yếu tố có tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn thực phẩm .Nhằm duy trì tính hiệu lực hiện hành của mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm, tổ chức triển khai phải bảo vệ rằng nhóm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được thông tin một cách kịp thời những đổi khác, gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở những yếu tố sau đây :a ) Sản phẩm hoặc mẫu sản phẩm mớib ) Nguyên liệu thô, thành phần, dịch vục ) Hệ thống và thiết bị sản xuấtd ) Cơ ngơi sản xuất, vị trí đặt thiết bị, môi trường tự nhiên xung quanhe ) Chương trình làm sạch và vệ sinhf ) Hệ thống bao gói, dữ gìn và bảo vệ và phân phốig ) Trình độ năng lượng của con người và / hoặc sự phân chia nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạnh ) Các nhu yếu về luật định và chế địnhi ) Hiểu biết về những mối nguy cơ tiềm ẩn tương quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm và những giải pháp trấn ápj ) Các nhu yếu của người mua, ngành và những nhu yếu khác mà tổ chức triển khai theo dõik ) Các nhu yếu tương quan của những bên chăm sóc bên ngoàil ) Các khiếu nại chỉ ra mối nguy cơ tiềm ẩn về bảo đảm an toàn thực phẩm đi liền với mẫu sản phẩmm ) Các điều kiện kèm theo khác có tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn thực phầm .

2. Quản lý hệ thống:

Sự tham gia và cam kết của lãnh đạo:

Lãnh đạo cao nhất phải phân phối dẫn chứng về cam kết thiết kế xây dựng và vận dụng mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cấp cải tiến liên tục hiệu lực hiện hành của mạng lưới hệ thống bằng cách :

 • Chứng tỏ vấn đề an toàn thực phẩm được hỗ trợ bởi các mục tiêu kinh doanh của tổ chức
 • Truyền đạt để toàn bộ tổ chức biết về tầm quan trọng của việc thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này, các yêu cầu về luật định và chế định cũng như các yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm,
 • Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm
 • Tiến hành các xem xét của lãnh đạo
 • Đảm bảo tính sẵn có của nguồn lực

Trách nhiệm và quyền hạn của chỉ huy là phải xác lập và thông tin cho tổ chức triển khai về nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn nhằm mục đích bảo vệ việc hoạt động giải trí và duy trì hiệu lực thực thi hiện hành của mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mọi cá thể phải có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình những yếu tố về mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho ( những ) người được chỉ định, người được chỉ đinh phải có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn nhất định so với việc tiến hành lập hồ sơ về những hoạt động giải trí đóLãnh đạo cao nhất phải xem xét mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm của tổ chức triển khai ở những quá trình được hoạch định để bảo vệ sự tương thích, thích đáng và tính hiệu lực hiện hành được duy trì liên tục. Xem xét này phải gồm có việc nhìn nhận những thời cơ nâng cấp cải tiến và nhu yếu biến hóa hẹ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm, gồm có cả chủ trương về bảo đảm an toàn thực phẩm. Hồ sơ về những xem xét của chỉ huy phải được duy trì. Yếu tố của việc xem xét, tất cả chúng ta cần quan tấm đến chính là nguồn vào và đầu ra, nguồn vào nghĩa là thông tin về :

 • Hành động thực hiện từ hoạt động xem xét của lãnh đạo trước đó
 • Phần tích kết quả các hoạt động kiểm tra xác nhận
 • Các trường hợp thay đổi có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm
 • Tình huống khẩn cấp, rủi ro
 • Xem xét hoạt động trao đổi thông tin, cả thông tin phản hồi của khách hàng
 • Đánh gia hoặc kiểm tra bên ngoài
Xem thêm:   Cho thuê tài chính là gì? Các sản phẩm cho thuê tài chính?

Đầu ra của việc xem xét đó chính là những quyết định hành động và hành vi của chỉ huy sau khi xem xét những thông tin nguồn vào :

 • Sự đảm bảo về an toàn thực phẩm
 • Việc cải tiến tính hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Nhu cầu về nguồn lực
 • Các xem xét về chính sách an toàn thực phẩm của tổ chức và các mục tiêu liên quan.

Muốn quản trị được mạng lưới hệ thống ATVSTP thì tổ chức triển khai trước hết phải quản trị được những nguồn lực sẫn có của chính mình, phải khi nào cũng nâng cao niềm tin chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng, cung ứng vừa đủ những nguồn lực thiết yếu để kiến thiết xây dựng, quản trị mạng lưới hệ thống :

 •  Nguồn nhân lực cần phải có:

· Năng lực· Kiến thức· Kỹ năng· Được giảng dạy· Kinh nghiệmTổ chức phải :a ) Xác định những năng lượng thiết yếu so với những cá thể mà hoạt động giải trí của họ có ảnh hưởng tác động đến bảo đảm an toàn thực phẩm

b)     Tổ chức đào tạo hoặc thực hiện hoạt động khác nhằm đảm bảo các cá nhân có năng lực cần thiết

c ) Đảm bảo những cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc theo dõi, khắc phục và hành vi khắc phục của mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm đều được huấn luyện và đào tạod ) Đảm bảo những cá thể nhận thức được sự tương quan và tầm quan trọng của những hoạt động giải trí riêng không liên quan gì đến nhau của cá thể trong việc góp phần và bảo đảm an toàn thực phẩm

 • Cơ sở hạ tầng
 • Môi trường làm việc

3. Các Chương Trình Tiên Quyết

Các Chương trình tiên quyết ( PRPs ) được xác lập rằng việc sử dụng nghiên cứu và phân tích mối nguy cơ tiềm ẩn làm yếu tố thiết yêu để trấn áp năng lực tạo ra mối nguy cơ tiềm ẩn về bảo đảm an toàn thực phẩm cho mẫu sản phẩm và hoặc nhiễm bẩn hoặc sự ngày càng tăng những mối nguy cơ tiềm ẩn về bảo đảm an toàn thực phẩm trong những mẫu sản phẩm hoặc trong thiên nhiên và môi trường chế biến .Các chương trình tiên quyết cần phải nhờ vào và phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức triển khai hoạt động giải trí và mô hình của tổ chức triển khai. Ví dụ như : Thực hành nông nghiệp tốt ( VietGap, GlobalGap ), Thực hành thú y tốt ( GVP ), Thực hành sản xuất tốt ( GMP ), Thực hành vệ sinh tốt ( GHP ), Thực hành sản xuất tốt ( GPP ), …Các chương trình tiên quyết phải :a ) Thích hợp với nhu yếu của tổ chức triển khai về mặt bảo đảm an toàn thực phẩmb ) Thích hợp với quy mô và mô hình hoạt động giải trí cũng như đặc thù của loại sản phẩm được sản xuất và / hoặc sử dụngc ) Được vận dụng trên hàng loạt mạng lưới hệ thống sản xuất, làm chương trình vận dụng chung hoặc là chương trình vận dụng cho một loại sản phẩm hoặc dây chuyền sản xuất hoạt động giải trí đơn cửd ) Được nhóm bảo đảm an toàn thực phẩm phê duyệtTổ chức cũng phải xác lập những nhu yếu về luật định và chế định có tương quan đến yếu tố nêu trên .Thiết lập những chương trình hoạt động tiên quyết ( PRPs ) :Phải lập thành văn bản những chương trình hoạt động giải trí tiên quyết và mỗi chương trình phải có những thông tin sau :a ) Các mối nguy cơ tiềm ẩn về bảo đảm an toàn thực phẩm mà chương trình trấn ápb ) Các giải pháp trấn ápc ) Các quy trình tiến độ theo dõi chứng tỏ rằng những chương trình tiên quyết ( PRP ) đã được thực thid ) Khắc phục và hành vi khắc phục cần thực thi nếu việc theo dõi cho thấy là chương trình hoạt động giải trí tiên quyết không được trấn ápe ) Trách nhiệm và quyền hạnf ) Các hồ sơ theo dõi

Xem thêm:   Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) là gì? Ý nghĩa của FPI

4. Các nguyên tắc xây dựng HACCP.

Trình tự vận dụng HACCP gồm có 12 bước trong đó 7 bước cuối là 7 nguyên tắc của HACCP1. Thành lập nhóm HACCP2. Ghi chép, thuyết minh về thực phẩm ( tính bảo đảm an toàn, thời hạn sử dụng, bao gói, hình thức phân phối )3. Xác nhận giải pháp sử dụng thực phẩm4. Vạch sơ đồ trình tự chế biến thực phẩm5. Kiểm tra tại xí nghiệp sản xuất trình tự chế biến thực phẩm6. Quy tắc 1 : Nhận diện mối nguy7. Quy tắc 2 : Xác định điểm trấn áp tới hạn8. Quy tắc 3 : Xác định giới tới hạn cho mỗi CCP9. Quy tắc 4 : Thiết lập thủ tục giám sát CCP10. Quy tắc 5 : Thiết lập kế hoạch hành vi khắc phục khí giới hạn tới hạn bị phá vỡ .11. Quy tắc 6 : Xây dựng thủ tục thẩm tra mạng lưới hệ thống HACCP12. Quy tắc 7 : Thiết lập thủ tục tàng trữ hồ sơ HACCPNgoài ra, bộ tiêu chuẩn ISO 22000 còn có những tiêu chuẩn sau, đa phần tương hỗ việc vận dụng cũng như ghi nhận ISO 22000 .

 • ISO 22000 – Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.
 • ISO 22001 – Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink industry (replaces: ISO 15161:2001).
 • ISO/TS 22002- Prerequisite programmes on food safety—Part 1: Food manufacturing
 • ISO TS 22003 – Food safety management systems for bodies providing audit and certification of food safety management systems.
 • ISO TS 22004 – Food safety management systems – Guidance on the application of ISO 22000:2005.
 • ISO 22005 – Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation.
 • ISO 22006 – Quality management systems – Guidance on the application of ISO 9002:2000 for crop production.

Phiên bản hiện hành[sửa|sửa mã nguồn]

Phiên bản hiện hành của ISO 22000 là ISO 22000:2018 phiên bản cũ hơn là ISO 22000:2005 và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN ISO 22000:2007.

ISO 9001 và ISO 22000[sửa|sửa mã nguồn]

So với ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 22000 là một hướng dẫn thủ tục có tính xu thế nhiều hơn. Ngoài ra, ISO 22000 là một mạng lưới hệ thống quản trị rủi ro đáng tiếc của một ngành công nghiệp đơn cử cho bất kể loại thực phẩm nào, điều này có tương quan ngặt nghèo với mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng của ISO 9001 .

Một số quan điểm[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 2004, khi ISO 22000 đang được Tổ chức ISO dự thảo, Văn phòng Tiêu chuẩn hoá châu Âu về Thủ công mỹ nghệ, Thương mại và Doanh nghiệp vừa và nhỏ (European Office of Crafts, Trades and Small and Medium-sized Enterprises for Standardisation) cho rằng ISO 22000 chỉ thích hợp cho các công ty lớn, các doanh nghiệp thực phẩm quy mô nhỏ sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn này do thiếu nguồn lực để theo đuổi việc chứng nhận. Cơ quan này gợi ý xây dựng một tiêu chuẩn tương ứng để áp dụng việc kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ để đạt được cùng một mục tiêu an toàn thực phẩm[1].

Tài liệu tìm hiểu thêm[sửa|sửa mã nguồn]

 • ISO 22000:2005
 • ISO 9001:2008
 • Surak, John G. “A Recipe for Safe Food: ISO 22000 and HACCP”. Quality Progress. tháng 10 năm 2007. pp. 21–27
 • [1]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Tiếng Anh

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận