Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh ISO 14000 – Wikipedia tiếng Việt

ISO 14000 – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: tranthang

ISO 14000 là 1 bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường khác. ISO 14000 tương tự như ISO 9000 trong quản lý chất lượng. Cả hai đều đưa ra quy trình làm cách nào để sản xuất một sản phẩm.

Lịch sử của mạng lưới hệ thống quản trị môi trường tự nhiên[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 1992, BSI Group đã công bố mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn quản trị thiên nhiên và môi trường tiên phong trên quốc tế, BS 7750 [ 1 ]. Trước đó, quản trị môi trường tự nhiên đã là một phần của mạng lưới hệ thống lớn như Responsible Care [ 2 ]. BS 7750 cung ứng mẫu cho sự tăng trưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 năm 1996, bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế, cái đại diện thay mặt cho hội đồng ISO thế giới ( Clements 1996, Brorson và Larsson, 1999 ). Tính đến 2010 ISO 14001 đã được sử dụng ở 223 149 tổ chức triển khai ở 159 thành phố [ 3 ] .

Quá trình tăng trưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 14000[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm có nhiều mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn, trong đó cốt lõi nhất là ISO 14001, cái thường được dùng làm khuôn mẫu để những tổ chức triển khai phong cách thiết kế và thực thi hiệu suất cao mạng lưới hệ thống quản trị thiên nhiên và môi trường ( EMS ). Một tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là ISO 14004, cái sẽ cho hướng dẫn để có được một EMS tốt và tiêu chuẩn chuyên để xử lý những góc nhìn quản trị thiên nhiên và môi trường đặc biệt quan trọng. Mục tiêu chính của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là ” tăng nhanh việc quản trị môi trường tự nhiên hiệu suất cao trong tổ chức triển khai và cung ứng công cụ hữu dụng để sử dụng hiệu suất cao ngân sách, linh động và phản ánh những tổ chức triển khai tốt nhất và triển khai tốt nhất, tiếp đón thông tin tương quan đến môi trường tự nhiên [ 4 ] .

ISO 14000 dựa trên cách tiếp cận tự nguyện về môi trường (Szymanski & Tiwari 2004). Bộ tiêu chuẩn bao gồm tiêu chuẩn ISO 14001, cái cung cấp hướng dẫn cho việc thành lập hoặc cải thiện EMS. Tiêu chuẩn chia sẻ nhiều điểm tương đồng với ISO 14000 là ISO 9000, tiêu chuẩn quốc tế cho quản lý chất lượng (Jackson 1997), cái cung cấp mô hình cho cấu trúc nội bộ (National Academy Press 1999). Cũng như ISO 9000, ISO 14000 vừa là công cụ quản lý nội bộ và là cách chứng minh những vi phạm về môi trường của công ty đến khách hàng và người tiêu dùng (Boiral 2007).

Trước sự tăng trưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 14000, những tổ chức triển khai tạo những EMS của họ, nhưng điều đó làm cho việc so sánh hiệu suất cao thiên nhiên và môi trường giữa những công ty trở nên khó khăn vất vả ; vì vậy, bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đã được tăng trưởng. EMS được định nghĩa bởi ISO là ” phần của hàng loạt mạng lưới hệ thống quản trị, nó gồm có cấu trúc tổ chức triển khai, kế hoạch hoạt động giải trí, nghĩa vụ và trách nhiệm, triển khai, thủ tục, quá trình và nguồn lực cho sự tăng trưởng, thực thi, thành tựu và duy trì chủ trương thiên nhiên và môi trường ( ISO 1996 cited in Federal Facilities Council Report 1999 )

Tiêu chuẩn ISO 14001[sửa|sửa mã nguồn]

ISO 14001 tạo ra tiêu chuẩn cho mạng lưới hệ thống quản trị thiên nhiên và môi trường ( EMS ). Nó không nhu yếu nhà nước cho triển khai về môi trường tự nhiên, nhưng đầu ra là khung cho công ty hoặc tổ chức triển khai hoàn toàn có thể theo dõi việc triển khai EMS. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng bởi bất kể tổ chức triển khai nào muốn cải tổ nguồn lực hiệu suất cao, giảm chất thải, cắt giảm ngân sách. Sử dụng ISO 14001 hoàn toàn có thể phân phối mạng lưới hệ thống quản trị công ty, nhân viên cấp dưới cũng như là những bên tương quan bên ngoài rằng ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên được thống kê giám sát và cải tổ [ 4 ]. ISO 14001 cũng hoàn toàn có thể được tích hợp với tính năng quản trị khác và tương hỗ những công ty trong việc cung ứng những tiềm năng về thiên nhiên và môi trường và kinh tế tài chính của họ .ISO 14001, như với tiêu chuẩn ISO 14000 khác, là tự nguyện ( IISD 2010 ), với mục tiêu chính là tương hỗ những công ty việc cải tổ liên tục thiên nhiên và môi trường của họ, trong khi tuân thủ bất kể luật vận dụng. Các tổ chức triển khai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thiết lập tiềm năng và giải pháp triển khai, với tiêu chuẩn tương hỗ họ trong mục tiêu gặp gỡ và trong việc hiệu chỉnh và thống kê giám sát ( IISD 2010 ) .Tiêu chuẩn hoàn toàn có thể vận dụng cho những cấp khác trong công ty, từ cấp tổ chức triển khai xuống cấp trầm trọng sản xuất và dịch vụ ( RMIT University ). Thay vì tập trung chuyên sâu vào những giải pháp và tiềm năng của hoạt động giải trí thiên nhiên và môi trường đúng mực, những điểm điển hình nổi bật tiêu chuẩn mà một tổ chức triển khai cần là làm gì để đạt được tiềm năng ( IISD 2010 ) .ISO 14001 được biết đến như thể mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn quản trị chung, có nghĩa là nó có lợi cho bất kỳ tổ chức triển khai nào dùng để cải tổ và quản trị nguồn lực hiệu suất cao hơn. Nó gồm có :

 1. Cho các công ty đa quốc gia lớn
 2. Công ty có rủi ro cao cho đến các tổ chức dịch vụ có rủi ro thấp
 3. Sản xuất, quy trình, và các dịch vụ ngành công nghiệp, bao gồm cả chính quyền địa phương
 4. Tất cả các ngành công nghiệp bao gồm cả công cộng và tư nhân
 5. Các tổ chức sản xuất thiết bị và các nhà cung cấp của họ.
Xem thêm:   Widget là gì? Tất tần tật mọi thứ cần biết về Widget WordPress - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET

Tất cả những tiêu chuẩn được nhìn nhận định kỳ bởi ISO để bảo vệ họ vẫn cung ứng nhu yếu thị trường. Phiên bản hiện tại ISO 14001 : năm ngoái đã được công bố, những tổ chức triển khai ghi nhận được một tiến trình chuyển tiếp ba năm để kiểm soát và điều chỉnh mạng lưới hệ thống quản trị thiên nhiên và môi trường của họ với phiên bản mới của tiêu chuẩn. Các phiên bản mới của ISO 14001 là sẽ tập trung chuyên sâu vào việc cải tổ hiệu suất môi trường tự nhiên chứ không phải là để cải tổ mạng lưới hệ thống quản trị bản thân. [ 5 ]

Nguyên tắc và chiêu thức cơ bản[sửa|sửa mã nguồn]

Nó dựa trên quy trình Lập kế hoạch-Quy trình triển khai – Kiểm tra-Hành động .

Kế hoạch – thiết lập tiềm năng và quá trình thiết yếu[sửa|sửa mã nguồn]

Trước khi thực thi ISO 14001, tiên phong xem xét hoặc nghiên cứu và phân tích lỗ hổng quá trình của tổ chức triển khai và mẫu sản phẩm được đề cử, để tương hỗ cho việc xác lập tổng thể những yếu tố của hoạt động giải trí hiện tại, nếu hoàn toàn có thể, hoạt động giải trí tương lai, cái hoàn toàn có thể tương tác với môi trường tự nhiên, thuật ngữ là ” góc nhìn môi trường tự nhiên ” ( Martin 1998 ). Các góc nhìn thiên nhiên và môi trường hoàn toàn có thể gồm có cả trực tiếp, ví dụ điển hình như những người sử dụng trong quy trình sản xuất, và gián tiếp như : nguyên vật liệu ( Martin 1998 ). Đánh giá này tương hỗ những tổ chức triển khai trong việc thiết lập những tiềm năng môi trường tự nhiên và những tiềm năng, cái hoàn toàn có thể thống kê giám sát ; giúp với sự tăng trưởng của trấn áp và quản trị những thủ tục và quá trình ; và Giao hàng để làm điển hình nổi bật bất kể nhu yếu pháp lý có tương quan, sau đó hoàn toàn có thể được thiết kế xây dựng thành những chủ trương ( Các tiêu chuẩn Úc / Tiêu chuẩn New Zealand 2004 ) .

Các tiến trình triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

Trong quy trình tiến độ này, tổ chức triển khai xác lập những nguồn lực thiết yếu và hoạt động giải trí của những thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi và trấn áp của EMS ( Martin 1998 ). Điều này gồm có việc thiết lập những thủ tục và tiến trình, mặc dầu chỉ có một thủ tục dạng văn được pháp luật tương quan đến hoạt động giải trí trấn áp. Các thủ tục khác được nhu yếu để thôi thúc trấn áp quản trị tốt hơn những yếu tố như trấn áp tài liệu, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và phản ứng, và sự giáo dục của nhân viên cấp dưới, để bảo vệ rằng họ hoàn toàn có thể triển khai thành thạo những quá trình thiết yếu và ghi nhận tác dụng ( Tiêu chuẩn Úc / Tiêu chuẩn New Zealand 2004 ). Truyền thông và sự tham gia trên toàn bộ những cấp của tổ chức triển khai, đặc biệt quan trọng là quản trị số 1, là một phần quan trọng trong quá trình triển khai, với sự hiệu suất cao của EMS bị phụ thuộc vào sự tham gia tích cực của tổng thể nhân viên cấp dưới .

Kiểm tra – Đo lường và giám sát những quy trình tiến độ – Báo cáo hiệu quả[sửa|sửa mã nguồn]

Trong quá trình ‘kiểm tra’, thực hiện được theo dõi và đo lường định kỳ để đảm bảo rằng các mục tiêu và mục tiêu môi trường của tổ chức đang được đáp ứng (Martin 1998). Ngoài ra, kiểm toán nội bộ được tiến hành theo kế hoạch để xác định xem liệu các EMS có đáp ứng mong đợi của người sử dụng cho dù các quy trình và thủ tục đang được duy trì đầy đủ và theo dõi (các tiêu chuẩn Úc / Tiêu chuẩn New Zealand 2004).

Hành động cải tổ hiệu suất của EMS dựa trên tác dụng[sửa|sửa mã nguồn]

Sau khi quy trình tiến độ kiểm tra, nhìn nhận quản trị được triển khai để bảo vệ rằng những tiềm năng của EMS được cung ứng, mức độ mà họ được cung ứng, và rằng truyền thông online đang được quản trị một cách thích hợp ; và để nhìn nhận thực trạng biến hóa, ví dụ điển hình như những nhu yếu pháp lý, cho những khuyến nghị cải tổ hơn nữa mạng lưới hệ thống ( Tiêu chuẩn Úc / Tiêu chuẩn New Zealand 2004 ). Những khuyến nghị này được phối hợp trải qua nâng cấp cải tiến liên tục : kế hoạch này được gia hạn hoặc kế hoạch mới được thực thi, và EMS vận động và di chuyển về phía trước .

Quá trình cải tổ liên tục[sửa|sửa mã nguồn]

ISO 14001 khuyến khích một công ty phải liên tục cải tổ thiên nhiên và môi trường của nó, giảm những ảnh hưởng tác động xấu đi về thiên nhiên và môi trường thực tiễn và hoàn toàn có thể – điều này đạt được trong ba cách : [ 6 ]

 1. Mở rộng: Ngày càng có nhiều lĩnh vực kinh doanh được thực hiện EMS.
 2. Làm giàu: Ngày càng có nhiều hoạt động, sản phẩm, quy trình, khí thải, tài nguyên được quản lý bởi thực hiện EMS.
 3. Nâng cấp: Cải tiến các khuôn khổ và cơ cấu tổ chức của EMS, cũng như sự tích tụ các bí quyết trong việc đối phó với các vấn đề sự nghiệp môi trường.

ISO 14000 được tăng trưởng hầu hết để tương hỗ những công ty với một khuôn khổ cho việc trấn áp quản trị tốt hơn mà hoàn toàn có thể dẫn đến giảm tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên của họ. Ngoài những nâng cấp cải tiến về hiệu năng, những tổ chức triển khai hoàn toàn có thể gặt hái được 1 số ít quyền lợi kinh tế tài chính trong đó có sự tương thích cao với những nhu yếu pháp luật và pháp ( Sheldon 1997 ) bằng cách vận dụng những tiêu chuẩn ISO. Bằng cách giảm thiểu rủi ro đáng tiếc tiền phạt, pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý và môi trường tự nhiên và nâng cao hiệu suất cao của một tổ chức triển khai ( Delmas 2009 ), quyền lợi hoàn toàn có thể gồm có việc giảm chất thải, tiêu thụ tài nguyên, và ngân sách quản lý và vận hành. Thứ hai, như một tiêu chuẩn quốc tế công nhận, những doanh nghiệp đang hoạt động giải trí tại nhiều khu vực trên toàn quốc tế hoàn toàn có thể tận dụng sự tương thích của tiêu chuẩn ISO 14001, vô hiệu sự thiết yếu cho nhiều ĐK hoặc xác nhận ( Hutchens 2010 ). Thứ ba, người tiêu dùng đã tạo thôi thúc của so với những công ty nên phải vận dụng trấn áp nội bộ tốt hơn, sự phối hợp của ISO 14000 là một cách tiếp cận mưu trí cho năng lực sống sót lâu dài hơn của doanh nghiệp. Điều này hoàn toàn có thể phân phối cho họ một lợi thế cạnh tranh đối đầu so với những công ty không vận dụng những tiêu chuẩn ( Potoki và Prakash, 2005 ). Điều này lại hoàn toàn có thể có một ảnh hưởng tác động tích cực đến giá trị gia tài của công ty ( Van der Deldt, 1997 ). Nó hoàn toàn có thể dẫn đến cải tổ nhận thức của công chúng về việc kinh doanh thương mại, đặt chúng ở một vị trí tốt hơn để hoạt động giải trí trên thị trường quốc tế ( Potoki và Prakash 1997 ; Sheldon 1997 ). Việc sử dụng những tiêu chuẩn ISO 14000 hoàn toàn có thể chứng tỏ một cách tiếp cận phát minh sáng tạo và tư tưởng văn minh cho người mua và nhân viên cấp dưới tiềm năng. Nó hoàn toàn có thể làm tăng sự tiếp cận của doanh nghiệp cho những người mua mới và những đối tác chiến lược kinh doanh thương mại. Trong 1 số ít thị trường nó có năng lực giảm ngân sách bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm công cộng, hoàn toàn có thể ship hàng để giảm bớt những rào cản thương mại giữa những doanh nghiệp đã ĐK ( Van der Deldt, 1997 ). Có sự chăm sóc ngày càng tăng trong đó có giấy ghi nhận tiêu chuẩn ISO 14000 trong hồ sơ dự thầu so với quan hệ đối tác chiến lược công-tư cho thay đổi hạ tầng. Bằng chứng về giá trị về chất lượng thiên nhiên và môi trường và quyền lợi cho người nộp thuế đã được bộc lộ trong những dự án Bất Động Sản đường cao tốc ở Canada .

Xem thêm:   Kinh doanh gì 2021? 25 ý tưởng kinh doanh sẽ là xu hướng hốt bạc

Đánh giá tính tương thích[sửa|sửa mã nguồn]

ISO 14001 hoàn toàn có thể được sử dụng hàng loạt hoặc một phần để giúp sức một tổ chức triển khai ( vì doanh thu hay phi doanh thu ) quản trị tốt hơn mối quan hệ của nó với môi trường tự nhiên. Nếu toàn bộ những yếu tố của tiêu chuẩn ISO 14001 được đưa vào quy trình quản trị, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể lựa chọn để chứng tỏ rằng nó đã đạt được kết vừa đủ hay tương thích với những tiêu chuẩn quốc tế, bằng cách sử dụng một trong bốn lựa chọn được công nhận. Đó là : [ 7 ]

 1. Tự ra quyết định và tự kê khai, hoặc
 2. Tìm kiếm sự xác nhận sự phù hợp của nó do các bên có lợi ích trong tổ chức, như khách hàng, hoặc
 3. Tìm kiếm sự xác nhận tự kê khai của mình bởi một bên ngoài tổ chức, hoặc
 4. Tìm kiếm chứng nhận / đăng ký của EMS của nó bởi một tổ chức bên ngoài.

ISO không trấn áp nhìn nhận sự tương thích ; Nhiệm vụ của nó là để tăng trưởng và duy trì những tiêu chuẩn. ISO có một chủ trương trung lập về nhìn nhận sự tương thích .Mỗi tùy chọn ship hàng nhu yếu thị trường khác nhau. Các tổ chức triển khai vận dụng quyết định hành động những lựa chọn tốt nhất cho họ, phối hợp với nhu yếu thị trường của họ .Lựa chọn 1 đôi khi không đúng mực được gọi là ” tự cấp xác nhận ” hoặc ” tự nhận “. Đây không phải là một tài liệu tìm hiểu thêm hoàn toàn có thể gật đầu theo những lao lý ISO và định nghĩa, vì nó hoàn toàn có thể dẫn đến sự nhầm lẫn trên thị trường. Reference : [ 8 ]. Người sử dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra quyết định hành động của riêng mình. Phương án 2 là thường được gọi là một người mua hoặc 2 bên truy thuế kiểm toán, là một thuật ngữ được thị trường đồng ý. Phương án 3 là một quy trình của bên thứ ba độc lập bởi một tổ chức triển khai dựa trên một hoạt động giải trí tham gia và phân phối bởi những học viên được đào tạo và giảng dạy đặc biệt quan trọng. Tùy chọn này được dựa trên một tiến trình kế toán tên thương hiệu như Báo cáo EnviroReady, được tạo ra để giúp những tổ chức triển khai nhỏ và vừa. Phát triển của nó khởi đầu được dựa trên Handbook Canada cho Kế toán ; lúc bấy giờ nó được dựa trên một tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Các lựa chọn thứ tư, cấp giấy ghi nhận, là một quy trình của bên thứ ba độc lập, đã được tiến hành thoáng đãng bởi tổng thể những mô hình tổ chức triển khai. Chứng nhận cũng được biết đến ở một số ít nước như ĐK. Các nhà sản xuất dịch vụ ghi nhận hoặc được công nhận bởi những dịch vụ kiểm định vương quốc như UKAS ở Anh .

ISO 14001 và EMAS[sửa|sửa mã nguồn]

Trong năm 2010, Quy chế mới nhất EMAS ( EMAS III ) có hiệu lực hiện hành ; Đề án lúc bấy giờ được vận dụng trên toàn thế giới, và gồm có những chỉ số hoạt động giải trí quan trọng và một loạt những nâng cấp cải tiến hơn nữa. Hiện nay, hơn 4.500 tổ chức triển khai, khoảng chừng 7.800 website đã ĐK EMAS .

Bổ sung và độc lạ[sửa|sửa mã nguồn]

Yêu cầu của mạng lưới hệ thống quản trị môi trường tự nhiên ISO 14001 rất tựa như như của EMAS EMS. Yêu cầu bổ trợ cho EMAS gồm có :

 • Yêu cầu nghiêm ngặt về đo lường và đánh giá các hoạt động môi trường đối với các mục tiêu và chỉ tiêu.
 • Giám sát chính phủ của người xác minh môi trường
 • Sự tham gia mạnh mẽ của nhân viên; Tổ chức EMAS thừa nhận rằng sự tham gia hoạt động của nhân viên là một động lực và điều kiện tiên quyết để cải thiện môi trường liên tục và thành công.
 • Chỉ số môi trường cốt lõi tạo sự đa dạng – so sánh hàng năm trong và giữa các tổ chức
 • Bắt buộc cung cấp thông tin đối với công chúng
 • Đăng ký bởi một cơ quan công quyền.

ISO 14001 sử dụng trong chuỗi đáp ứng[sửa|sửa mã nguồn]

Có nhiều lý do mà ISO 14001 sẽ có tiềm năng hấp dẫn để cung cấp dây chuyền quản lý, bao gồm cả việc sử dụng các tiêu chuẩn tự nguyện để hướng dẫn sự phát triển của các hệ thống tích hợp, yêu cầu của nó cho các thành viên chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp như ô tô và hàng không vũ trụ, tiềm năng về phòng chống ô nhiễm dẫn đến giảm chi phí sản xuất và lợi nhuận cao hơn, mối quan hệ của nó với sự phát triển trách nhiệm xã hội của công ty, và khả năng mà một hệ thống ISO – hệ thống đăng ký có thể cung cấp cho các công ty có một nguồn tài nguyên môi trường độc đáo, khả năng và lợi ích dẫn đến lợi thế cạnh tranh.

Xem thêm:   Cộng tác viên là gì? 6 kỹ năng cần có của cộng tác viên

Xem thêm: Ngành truyền thông là gì? Ứng dụng của ngành truyền thông

Khu vực mới tăng trưởng của nghiên cứu và điều tra khởi đầu đề cập việc sử dụng những tiêu chuẩn này để cho thấy rằng ĐK ISO 14001 hoàn toàn có thể được thừa kế hàng loạt lợi thế cạnh tranh đối đầu cho chuỗi đáp ứng [ 9 ]. Bằng cách nhìn vào ISO 14001 doanh nghiệp ĐK, thông tin từ những điều tra và nghiên cứu so sánh sự khác nhau của hội nhập và tăng trưởng vững chắc trong chuỗi đáp ứng. Một số điều tra và nghiên cứu và khuôn khổ thực nghiệm thừa nhận ảnh hưởng tác động của ISO 14001 về phong cách thiết kế dây chuyền sản xuất đáp ứng .Các yêu cầu gồm có :

 1. Đăng ký ISO hàng đầu để quản lý môi trường chủ động hơn bao gồm cả quá trình và đo lường hiệu suất liên quan đến tính bền vững qua một chuỗi cung ứng;
 2. ISO – nhà máy đăng ký với hệ thống quản lý môi trường chính thức sẽ có mức độ tiếp cận cao hơn yêu cầu thông tin giữa các OEM và các nhà cung cấp Tier I;
 3. ISO – nhà máy đăng ký ISO có mối quan hệ trực tiếp với các nhà máy khác đã đăng ký trong chuỗi cung ứng của họ sẽ có mức độ giảm chất thải và chi phí hiệu quả hơn so với các nhà máy không đăng ký;
 4. ISO – nhà máy đăng ký có mối quan hệ trực tiếp với các nhà máy khác đã đăng ký trong chuỗi cung ứng sẽ có hoạt động bền vững và các dự án có ROI tốt hơn so với doanh nghiệp không đăng ký;
 5. ISO – nhà máy đăng ký có mối quan hệ trực tiếp với các nhà máy khác đã đăng ký sẽ có mức độ quản lý quan hệ khách hàng và sẽ được quan hệ tích cực với cơ hội mở rộng lớn hơn và hình ảnh hơn so với nhà máy không đăng ký;
 6. ISO – nhà máy đăng ký có mối quan hệ trực tiếp với các nhà máy khác đã đăng ký sẽ có ít vấn đề về sức khỏe người lao động và số giảm sự cố an toàn hơn so với các nhà máy không đăng ký;
 7. ISO – đăng ký nhà máy có mối quan hệ trực tiếp với các nhà máy khác đã đăng ký sẽ có một mối quan hệ tích cực mạnh mẽ giữa truyền thông, đào tạo, hệ thống giám sát / kiểm soát, và hiệu suất vững chắc; và
 8. Nhà máy theo tiêu chuẩn ISO – có mối quan hệ trực tiếp với các nhà máy khác đã đăng ký sẽ có mức độ tham gia và thông tin liên lạc, trong đó sẽ có liên hệ tích cực để tích hợp bên trong và bên ngoài nhiều hơn với các thành viên chuỗi cung ứng.

Danh mục tiêu chuẩn ISO 14000[sửa|sửa mã nguồn]

 • ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • ISO 14004 Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
 • ISO 14006 Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn kết hợp thiết kế sinh thái
 • ISO 14015 Đánh giá môi trường của các trang web và các tổ chức
 • ISO 14020 series (14.020-14.025) Nhãn môi trường và khai báo
 • ISO 14030 Thảo luận về đánh giá môi trường sau sản xuất
 • ISO 14031 Đánh giá hiện trạng môi trường – Hướng dẫn
 • ISO 14040 series (14040 to 14049), Life Cycle Assessment, LCA, quản lí chất lượng – đánh giá vòng đờiii sản phẩm- nguyên tắc và khuôn khô
 • ISO 14046 Bộ hướng dẫn và yêu cầu để đánh giá lượng nước của sản phẩm, quy trình, và các tổ chức. Chỉ bao gồm phát thải khí và đất mà ảnh hưởng chất lượng nước trong việc đánh giá.

Một nhìn nhận dấu vết nước hoàn toàn có thể tương hỗ trong việc : a ) nhìn nhận tầm quan trọng của ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường tương quan đến nước ; b ) xác lập những thời cơ để giảm ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên tiềm tàng tương quan đến nước phối hợp với những loại sản phẩm ở những tiến trình khác nhau trong những quá trình và tổ chức triển khai ; c ) quản trị rủi ro đáng tiếc kế hoạch tương quan đến nước ; d ) tạo điều kiện kèm theo cho sử dụng nước hiệu suất cao và tối ưu hóa quản trị nước ở mẫu sản phẩm, quy trình và những cấp tổ chức triển khai ; e ) Thông báo quyết định hành động trong tổ chức triển khai công nghiệp, cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên tiềm năng của họ tương quan đến nước ( ví dụ như cho mục tiêu của kế hoạch kế hoạch, thiết lập ưu tiên, mẫu sản phẩm hoặc quy trình tiến độ phong cách thiết kế hoặc phong cách thiết kế lại, những quyết định hành động về góp vốn đầu tư những nguồn lực ) ; f ) phân phối thông tin tương thích và đáng đáng tin cậy, dựa trên chứng cứ khoa học cho việc báo cáo giải trình tác dụng chất lượng nước. Việc nhìn nhận lượng nước theo tiêu chuẩn này hoàn toàn có thể được thực thi và báo cáo giải trình như một nhìn nhận độc lập, có ảnh hưởng tác động tương quan đến nước được nhìn nhận. Trong tiêu chuẩn này, những thuật ngữ ” dấu vết nước ” chỉ được sử dụng khi nó là tác dụng của việc nhìn nhận ảnh hưởng tác động. Phạm vi đơn cử của việc nhìn nhận lượng nước được định nghĩa bởi người sử dụng của tiêu chuẩn này tương thích với nhu yếu của nó .

 • ISO 14046 2014, Quản lý môi trường – Dấu chân Nước – Các nguyên tắc, yêu cầu, và Hướng dẫn
 • ISO 14050 Thuật ngữ và định nghĩa
 • ISO 14062 Thảo luận về việc cải tiến các mục tiêu tác động môi trường
 • ISO 14063 Hướng dẫn thông tin về môi trường và các ví dụ
 • ISO 14064 Đo lường, định lượng, và giảm phát thải khí nhà kính
 • ISO 19011 Chỉ định một giao thức kiểm toán cho cả hai tiêu chuẩn ISO 14000 và 9000

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận