Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Hướng dẫn cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất

Hướng dẫn cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất

Tác giả: tranthang

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất


Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 0972219297 là Công cụ dụng cụ. Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách tính và phân bổ công cụ dụng chi tiết và cụ thể như sau:


1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ:


Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

[external_link_head]

a, Nếu CCDC có giá trị nhỏ và sử dụng cho 1 kỳ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.

Hướng dẫn cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất


VD: Mua đồ dùng văn phòng phẩm

– Khi mua về

Nợ TK 153.

      Có TK 111,112,331

– Khi xuất ra sử dụng:

Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642

      Có TK 153

b, Nếu CCDC có giá trị lớn và sử dụng cho nhiều kỳ: Các bạn phải phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)

– Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC đưa vào chi phí trả trước 242 sau đó hàng tháng phân bổ chi phí tương ứng.

 


Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm

(Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính)

Xem thêm:   Backdrop là gì ? Background khác backdrop ra sao?

– Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC:

 

2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ nhiều kỳ:

Mức phân bổ hàng năm  =  Giá trị CCDC
Thời gian phân bổ


Mức phân bổ hàng tháng  =  Mức phân bổ hàng năm
12 tháng


Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

Mức phân bổ trong tháng phát sinh  =  Giá trị CCDC  X  Số ngày sử dụng trong tháng
Thời gian phân bổ ( X ) Tổng số ngày của tháng p/s

 

Ta có:

[external_link offset=1]

Số ngày sử dụng trong tháng  =  Tổng số ngày của tháng p/s  –  Ngày bắt đầu sử dụng  +  1


Ví dụ: Ngày 6/3/2017 Công ty kế toán Thiên Ưng mua 1 máy tính (CCDC) trị giá 0972219297 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 0972219297 chưa VAT, thuế GTGT là 10%. Và máy tính này mua về cho Giám đốc sử dụng ngay.

 


Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

 

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

– Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

 


Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2017: (vì mua về sử dụng ngay)

Mức phân bổ trong tháng 3/2017 = [Giá trị CCDC / (Thời gian phân bổ (X) Tổng số ngày của tháng 3/2017)] x Số ngày sử dụng trong tháng 3.

Trong đó:

– Giá trị CCDC: 20972219297

– Thời gian phân bổ: 12 tháng

– Tổng số ngày của tháng 3/2017: là 31 ngày.

– Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1 = (0972219297) = 26 ngày

=> Mức phân bổ trong tháng 3 = [
20972219297 / (12 x 31) ] x 26 = 0972219297

Xem thêm:   Cách hạch toán tài sản cố định

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm:


Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổ

Trong đó:

– 
Giá trị CCDC = 20972219297 – 0972219297 = 0972219297 (Vì đã phân bổ ở tháng 3)

– Thời gian phân bổ = 1 năm

=> Mức phân bổ hàng năm = 0972219297 / 1 = 0972219297

Bước 4: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng (Nhưng vì mình đã phân bổ tháng 3 rồi, nên mình sẽ chia cho 11 tháng)

=> Mức phân bổ hàng tháng0972219297 / 11 = 0972219297 

 

Như vậy trong tháng 3/2017 các bạn được phân bổ 0972219297 vào chi phí sản xuất kinh doanh.

– Hàng tháng được phân bổ 
0972219297 và được phân bổ trong 1 năm.

3. Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ:

Hạch toán tiếp ví dụ bên trên:

– Khi mua về:

Nợ TK 153: 20972219297

Nợ TK 1331: 0972219297

       Có TK 112: 0972219297

[external_link offset=2]

– Khi xuất CCDC ra sử dụng (bắt đầu phân bổ)

Nợ TK 242: 20972219297

       Có TK 153: 20972219297

– Hàng tháng phân bổ

(Vì tháng 3 sử dụng ngay, nên hạch toán theo số liệu đã tính ở trên)

Nợ TK 642 (Bộ phận quản lý, vì mua cho GĐ sử dụng)

       Có TK 242: 0972219297

Từ tháng 4 trở đi hạch toán:

Nợ TK 642 : 0972219297

         Có TK 242: 0972219297

– Hạch toán khi nào hết số bên 242 thì thôi nhé (0972219297), theo như bên trên là 1 năm, tức là đến tháng 2.

Mẫu bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ

Xem thêm:   Nguyên lý cung - cầu – Wikipedia tiếng Việt

Chi tiết xem thêm tại đây:

 

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành  thực tế tại Kế toán Thiên Ưng

__________________________________________________


[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận