Trang chủ Đời sống Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Tác giả: tranthang
Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản ID Apple và tải ứng dụng cho chiếc iPhone và iPad của mình.

Các bước thực hiện như sau:

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 1: Nhấn icon Cài đặt

[external_link_head]

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 2: Chọn iCloud

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 3: Chọn: Tạo ID Apple mới 

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 4: Chọn ngày tháng năm sinh rồi nhấn Tiếp theo

[external_link offset=1]

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 5: Nhập Họ Tên rồi nhấn Tiếp theo

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 6: Nhấn Sử dụng địa chỉ email hiện tại của bạn và nhấn Tiếp theo

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 7: Nhập Email của bạn rồi nhấn Tiếp theo

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 8: Nhập Mật khẩu của bạn rồi nhấn Tiếp theo

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 9: Chọn câu hỏi bảo mật thứ nhất và nhấn Tiếp theo

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 10: Chọn câu hỏi bảo mật thứ hai

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

[external_link offset=2]

Bước 11: Trả lời câu hỏi bảo mật thứ ba và nhấn Tiếp theo

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 12: Chọn Đồng ý với chính sách bảo mật

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 13: Chọn Đồng ý

Hướng dẫn cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ App Store cực dễ (P1)

Bước 14: Đã tạo được Apple ID nhưng chưa xác thực Email

Mời bạn xem tiếp

Siêu thị Điện máy XANH [external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận