Trang chủ Nhà đấtKiến thức BDS Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất 2022 theo thông tư 09

Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất 2022 theo thông tư 09

Tác giả: tranthang
Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự liên tục được sử dụng phổ cập trong lĩnh việc tương quan đến thi công xây dựng nhà ở, TT thương mại … Song đây cũng là một loại hợp đồng được phần đông Khách hàng nhìn nhận nó rất là phức tạp nhất là so với những dự án Bất Động Sản xây dựng lớn .

Việc thực hiện Mẫu hợp đồng xây dựng nếu không cẩn thận sẽ có thể gặp phải nhiều khó khăn, cũng như sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các chủ thể tham gia hợp đồng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân cũng như các tổ chức, đơn vị.

Hiểu rõ những khó khăn vất vả đó, chúng tôi thực thi biên soạn nội dung bài viết dưới đây. Hi vọng bài viết sẽ giúp Khách hàng giảm bớt những lo ngại, tâm lý trăn trở trong quy trình giao kết hợp đồng .

Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó Bên giao thầu là chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ góp vốn đầu tư ; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu hoàn toàn có thể là liên danh những nhà thầu .

Các loại hợp đồng xây dựng lúc bấy giờ ?

Hợp đồng xây dựng sẽ được chia thành 03 loại cơ bản, dựa trên :

– Hợp đồng xây dựng Tính chất:

Loại hợp đồng xây dựng theo đặc thù sẽ gồm có 10 loại hợp đồng như sau :
+ Hợp đồng tư vấn xây dựng ;
+ Hợp đồng thi công xây dựng khu công trình ;
+ Hợp đồng shopping thiết bị và vật tư ;
+ Hợp đồng phong cách thiết kế và thi công xây dựng khu công trình ;
+ Hợp đồng phong cách thiết kế và shopping vật tư, thiết bị ;
+ Hợp đồng shopping vật tư, thiết bị và thi công xây dựng khu công trình ;
+ Hợp đồng phong cách thiết kế – shopping vật tư, thiết bị – thi công xây dựng khu công trình ;
+ Hợp đồng chìa khóa trao tay ;
+ Hợp đồng cung ứng nhân lực, máy và thiết bị thi công ;
+ Hợp đồng xây dựng đơn thuần, quy mô nhỏ

– Theo hình thức giá hợp đồng

Theo hình thức gia hợp đồng, sẽ gồm có những loại hợp đồng sau đây :
+ Hợp đồng trọn gói .
+ Hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt .
+ Hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh .
+ Hợp đồng theo thời hạn .
+ Hợp đồng theo ngân sách cộng phí. ( Nội dung mới bổ trợ )
+ Hợp đồng xây dựng khác. ( Nội dung mới bổ trợ )
+ Hợp đồng theo giá phối hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng tích hợp những loại giá hợp đồng nêu trên .

– Theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng

Hợp đồng theo mối quan hệ sẽ gồm có những loại hợp đồng sau :
+ Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ góp vốn đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu .
+ Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ .
+ Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu thuộc một cơ quan, tổ chức triển khai .
+ Hợp đồng xây dựng có yếu tố quốc tế là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa một bên là nhà thầu quốc tế với nhà thầu trong nước hoặc chủ góp vốn đầu tư trong nước .
Lưu ý : Hợp đồng xây dựng được lập thành văn bản và được ký kết bởi người đại diện thay mặt đúng thẩm quyền theo pháp lý của những bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức triển khai thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo pháp luật của pháp lý

1 mau hop dong xay dung moi nhat 2021 theo thong tu 09

Nội dung của mẫu hợp đồng xây dựng gồm những thông tin gì?

Tùy vào từng loại Hợp đồng xây dựng cụ thể mà nội dung sẽ có sự bổ sung, lược bớt thay đổi để phù hợp, tuy nhiên một Mẫu hợp đồng xây dựng đầy đủ cần đảm bảo những thông tin về:

– Căn cứ pháp lý vận dụng soạn thảo hợp đồng ;
– tin tức về chủ thể tham gia hợp đồng xây dựng ;
– Ngôn ngữ vận dụng ;
– Nội dung và khối lượng việc làm ;
– Chất lượng, nhu yếu kỹ thuật của việc làm, nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao ; Thời gian và quy trình tiến độ thực thi hợp đồng ; Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong giao dịch thanh toán và giao dịch thanh toán hợp đồng xây dựng ;
– Bảo đảm thực thi hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng ;
– Điều chỉnh hợp đồng xây dựng
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng xây dựng
– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng ;
– Tạm ngừng và chấm hết hợp đồng xây dựng ;
– Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng ;
– Rủi ro và bất khả kháng ;
– Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
– Các nội dung khác .

Lưu ý: Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng thì ngoài các nội dung trên thì trong Mẫu hợp đồng xây dựng bắt buộc phải bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

Quy định về hợp đồng xây dựng

Theo pháp luật của Luật Xây dựng và Nghị định 37/2015 / NĐ-CP việc ký kết hợp đồng xây dựng phải bảo vệ những nguyên tắc sau :

– Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
– Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;
– Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
– Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

– Tại thời gian ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải phân phối điều kiện kèm theo năng lượng hành nghề, năng lượng hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân loại khối lượng việc làm trong thỏa thuận hợp tác liên danh phải tương thích với năng lượng hoạt động giải trí của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính quốc tế, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực thi những việc làm của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi những nhà thầu trong nước cung ứng được nhu yếu của gói thầu .
– Chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư được ký hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu chính để triển khai việc làm. Trường hợp chủ góp vốn đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của những hợp đồng này phải bảo vệ sự thống nhất, đồng điệu trong quy trình triển khai những việc làm của hợp đồng để bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng .
– Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc 1 số ít nhà thầu phụ, nhưng những nhà thầu phụ này phải được chủ góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận, những hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng nhất với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ góp vốn đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với chủ góp vốn đầu tư về quy trình tiến độ, chất lượng những việc làm đã ký kết, kể cả những việc làm do nhà thầu phụ triển khai .
– Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc hiệu quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài khoanh vùng phạm vi việc làm của gói thầu được Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép .
Việc triển khai hợp đồng xây dựng cũng phải bảo vệ những nguyên tắc sau :

– Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;
– Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật
– Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác

Cách hoàn thành mẫu hợp đồng xây dựng

Mục Căn cứ pháp lý áp dụng soạn thảo hợp đồng: cần thể hiện rõ dựa vào đâu để thực hiện việc giao kết hợp đồng.

Ví dụ : Căn cứ Bộ luật Dân sự năm ngoái ; Căn cứ Luật Xây dựng năm trước ; Căn cứ Giấy phép xây dựng của người mua số … ngày cấp … ..
– Nội dung và khối lượng việc làm sẽ phụ thuộc vào vào loại hợp đồng xây dựng thuộc loại nào .
Ví dụ : Với hợp đồng thi công xây dựng nhà ở thì nội dung việc làm như sau : Bên B sẽ thực thi những việc làm xây dựng nhà ở từ khi khởi đầu tới khi hoàn thành xong, chuyển giao nhà cho bên A, gồm :
+ Xây móng nhà ( gia cố, ép cọc nếu có ) ; làm bể nước ngầm ; bể phốt ; đổ cột ; xây tường ; đổ sàn đúng kỹ thuật ( đúng độ dày theo những bên thoả thuận ) ;
+ Làm cầu thang ; chèn cửa ; trát áo ngoài và trong ; đắp phào chỉ, chiếu trần ; trang trí ban công ; ốp tường phòng tắm, phòng bếp ;
+ Lát sàn trong phần xây dựng khu công trình ; lắp ráp hoàn thành xong phần điện, nước ;
– Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong giao dịch thanh toán và thanh toán giao dịch hợp đồng xây dựng do những bên tự thoả thuận .
Ví dụ : Bên A tính giá xây dựng cho bên B theo mét vuông ( mét vuông ) xây dựng mặt sàn. Đơn giá mỗi mét vuông xây dựng triển khai xong được tính như sau :
+ Sàn chính : 6 triệu đồng / mét vuông
+ Sàn phụ : 4 triệu đồng / mét vuông x 50 % ( nếu có ) .
Về Tiến độ thi công cần ghi đơn cử như :
+ Ngày mở màn thi công : Từ ngày 15 / 12 / 2022
– Thời gian hoàn thành xong kết thúc thi công, chuyển giao khu công trình bảo vệ nhu yếu kỹ thuật, thẩm mỹ và nghệ thuật vào ngày 30/05 / 2022, nếu chậm sẽ phạt 05 % giá trị hợp đồng ;
– Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên tham gia hợp đồng cần bộc lộ rõ để sau này tránh việc phát sinh tranh chấp .
– Về thời hạn bh thì thường là Theo thỏa thuận hợp tác của những bên, tuy nhiên trong thực tiễn thường là từ 06 tháng – 02 năm với những khu công trình xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau, còn với những khu công trình xây dựng lớn như TT thương mại thì thời hạn này hoàn toàn có thể lê dài 03-05 năm .
– Nghĩa vụ thanh toán giao dịch, phụ thuộc vào vào những bên thỏa thuận hợp tác theo quy trình tiến độ xây dựng, nhưng qua tìm hiểu thêm chúng tôi thấy thường Xây xong móng được ứng 10 %, mỗi lần đổ sàn được ứng thêm 10 %, nhưng tối đa khi xây xong phần thô là không quá 40 % giá trị hợp đồng .

Xem thêm:   KT3 Là Gì? Có Cần Thiết Không? Làm Sổ Tạm Trú (KT3) Ra Sao?

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm ngoái ;
– Căn cứ Luật Xây dựng năm trước ;
– Căn cứ Giấy phép xây dựng của người mua số : 14567. / GPXD cấp ngày : 20/12/2021 ;
Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2022
Tại địa chỉ : 114 Trung Kính, P. Yên Hoà, CG cầu giấy
Hai bên gồm có :

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (sau đây gọi là Bên A)

Ông / bà : Trần Tuấn Anh
Số CMTND / CCCD : 15122019 Cấp ngày 12/12 / 2020 Tại : CA tỉnh Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : 14 Điện Biên, TP Tỉnh Nam Định, tỉnh Tỉnh Nam Định
Điện thoại : 0987 xxxx

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (sau đây gọi là Bên B)

Ông / Bà / Công ty : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Minh
Địa chỉ : số 30 Trần Hưng Đạo, TP Tỉnh Nam Định, tỉnh Tỉnh Nam Định
Điện thoại : 0228345 xxx
Chứng chỉ hành nghề ( hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty ) : 3448978
Ngày cấp : 20/10/2008 Nơi cấp : Sở kế hoạch góp vốn đầu tư Tỉnh Nam Định
Hai bên thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng xây dựng này, trong đó, bên A đồng ý chấp thuận thuê bên B đảm nhiệm phần nhân công thi công xây dựng nhà ở tại địa chỉ : 52 đường Văn Cao, TP Tỉnh Nam Định, tỉnh Tỉnh Nam Định với những pháp luật như sau :

Điều 1. Nội dung công việc, đơn giá, tiến độ thi công, giá trị hợp đồng

1. Nội dung công việc

Bên B sẽ triển khai những việc làm xây dựng nhà ở từ khi mở màn tới khi hoàn thành xong, chuyển giao nhà cho bên A, gồm : Xây móng nhà ( gia cố, ép cọc nếu có ) ; làm bể nước ngầm ; bể phốt ; đổ cột ; xây tường ; đổ sàn đúng kỹ thuật ( đúng độ dày theo những bên thoản thuận ) ; làm cầu thang ; chèn cửa ; trát áo ngoài và trong ; đắp phào chỉ, chiếu trần ; trang trí ban công ; ốp tường phòng tắm, phòng bếp ; lát sàn trong phần xây dựng khu công trình ; lắp ráp hoàn thành xong phần điện, nước .

2. Đơn giá xây dựng

Bên A tính giá xây dựng cho bên B theo mét vuông ( mét vuông ) xây dựng mặt sàn. Đơn giá mỗi mét vuông xây dựng triển khai xong được tính như sau :
– Sàn chính : 6 triệu đồng / mét vuông
– Sàn phụ : 5 triệu đồng / mét vuông x 50 % ( nếu có ) .
Giá trên là giá thi công xây dựng hoàn hảo đến khi chuyển giao khu công trình, gồm có : Xây móng nhà ( gia cố nếu có ) ; đổ cột ; xây tường ; đổ sàn đúng kỹ thuật ( đúng độ dày theo những bên thoản thuận ) ; làm cầu thang ; chèn cửa ; làm bể nước ngầm ; bể phốt ; trát áo ngoài và trong ; đắp phào chỉ, chiếu trần ; trang trí ban công ; ốp tường phòng tắm, căn phòng nhà bếp ; lát sàn trong phần xây dựng khu công trình ; lắp ráp triển khai xong phần điện, nước .
Các phần việc khác ( nếu có ) như : Chống đỡ, che chắn bảo vệ bảo đảm an toàn cho nhà liền kề ; chuyển đất khi đào móng ; sơn theo nhu yếu nếu được thỏa thuận hợp tác .

3. Tiến độ thi công

– Ngày mở màn thi công : Từ ngày 20 / 01 / 2022
– Thời gian hoàn thành xong kết thúc thi công, chuyển giao khu công trình bảo vệ nhu yếu kỹ thuật, nghệ thuật và thẩm mỹ vào ngày 30/07 / 2022, nếu chậm sẽ phạt 05 % giá trị hợp đồng .

4. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng được xác lập như sau :
Thanh toán theo mét vuông triển khai xong 6 triêu đồng / mét vuông .

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A

– Cung cấp vật tư bảo vệ chất lượng, số lượng ; phân phối điện, nước đến khu công trình ; tạm ứng và giao dịch thanh toán kịp thời ;
– Cung cấp bản vẽ kỹ thuật khu công trình ( nếu có bản vẽ ) hoặc trình diễn ý tưởng sáng tạo xây dựng để bên B triển khai ( hoàn toàn có thể trình diễn ra giấy để làm địa thế căn cứ nếu xây dựng không theo ý muốn hoặc có tranh chấp ) .
– Trực tiếp giám sát thi công về tiến trình ( hoặc cử người giám giám sát ), giải pháp kỹ thuật thi công về khối lượng và chất lượng, chuyển giao nguyên vật liệu và xác nhận phần việc mới cho thi công tiếp ;
– Thay mặt bên B ( khi thiết yếu ) xử lý những nhu yếu mau lẹ trong quy trình thi công ;
– Đình chỉ thi công nếu xét thấy không bảo vệ những nhu yếu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc tiêu tốn lãng phí vật tư .

2. Trách nhiệm của Bên B

– Chuẩn bị cốt pha và dàn giáo bảo vệ tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn trong quy trình xây nhà ( ngân sách thuộc về bên B ) ;
– Bảo bảo đủ thợ chính và thợ phụ trong quy trình xây dựng ;
– Thi công theo phong cách thiết kế và những nhu yếu đơn cử của Bên A ; bảo vệ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của khu công trình, sử dụng tiết kiệm chi phí, hài hòa và hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, tiêu tốn lãng phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi hoàn vật tư ;
– Lập tiến trình thi công, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng khuôn khổ khu công trình phải được bên A nghiệm thu sát hoạch mới được thi công tiếp ;
– Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và khu công trình. Nếu có tai nạn đáng tiếc xảy ra, bên B chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý ;
– Tự lo chỗ ăn, ở, hoạt động và sinh hoạt của công nhân, chấp hành những lao lý về trật tư, bảo mật an ninh, khai báo tạm trú ;
– Bảo quản nguyên vật liệu bên A chuyển giao và phương tiện đi lại, máy thi công ;
– Khi đổ bê tông bên B phải bảo vệ bê tông phải được làm chắc bằng đầm rung ;
– Bề mặt của tường, trần phải được trát phẳng, khi soi laser hoặc cán thước phải bảo vệ không nhìn rõ vết trát lồi lõm ;

– Bảo hành công trình trong thời hạn ….. tháng, kể từ ngày được bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu thấm tường, nứt tường, thấm sàn, nứt sàn bê tông thì bên B chịu trách nhiệm khắc phục, bên A không thanh toán số tiền bảo hành cho bên B;

Điều 3. Thanh toán

– Các đợt giao dịch thanh toán dựa trên khối lượng việc làm đã hoàn thành xong và được nghiệm thu sát hoạch :
+ Xong phần xây thô và đổ mái được ứng 20 % / tổng giá trị hợp đồng ( ứng theo từng tầng ) ( thường là không quá 40 % ) ;
+ Sau khi lát nền, sơn xong và chuyển giao khu công trình bên A được thanh toán giao dịch không vượt quá 30 % khối lượng việc làm đã hoàn thành xong ( thường là không vượt quá 90 % ) ;
+ Khi khu công trình hoàn thành xong đưa vào sử dụng bên A được thanh toán giao dịch số tiền còn lại sau khi đã trừ những khoản đã thanh toán giao dịch, tạm ứng và tiền Bảo hành khu công trình .

Điều 4. Cam kết thực hiện và giải quyết vướng mắc, tranh chấp

– Trong quy trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau luận bàn thống nhất để bảo vệ chất lượng khu công trình ; nếu không thỏa thuận hợp tác được những bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân .
– Trong quy trình thực thi hợp đồng, nếu xét thấy bên B không bảo vệ về năng lượng tổ chức triển khai và trình độ kinh nghiệm tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán giao dịch 40 % theo khối lượng đã được nghiệm thu sát hoạch. Đối với phần phải tháo dỡ do không bảo vệ nhu yếu kỹ thuật sẽ không được giao dịch thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng .

Xem thêm:   TP HCM: Đã có hướng ra cho nhà xây nhỏ hơn giấy phép

Điều 5. Thời hạn, giá trị hợp đồng

– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết triển khai đúng những lao lý của hợp đồng .
– Hợp đồng được lập thành hai ( 02 ) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực thi .

ĐẠI DIỆN BÊN A
( Ký, ghi rõ họ tên )

Trần Tuấn Anh

ĐẠI DIỆN BÊN B
( Ký, ghi rõ họ tên )

Lương Văn Phát

 Tải (Download) mẫu Hợp đồng xây dựng nhà ở năm 2021

Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09

Với Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09 năm 2016, đây là mẫu đây đủ các nội dung quy định tại Luật xây dựng 2014. Khách hàng chú ý Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng như:

– Dự án góp vốn đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;
– Dự án góp vốn đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước từ 30 % trở lên ;
– Dự án góp vốn đầu tư xây dựng không thuộc lao lý trên mà có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30 % trở lên hoặc dưới 30 % nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản .
Nên khi thực thi Khách hàng quan tâm tìm hiểu thêm thật kỹ những lao lý tại Nghị định Số : 37/2015 / NĐ-CP, Thông tư Số : 09/2016 / TT-BXD và Luật xây dựng hiện hành để hoàn thành xong soạn thảo .

Tải (Download) mẫu Hợp đồng xây dựng theo thông tư 09 năm 2016

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng khu công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

… … … …, ngày … tháng … năm … ..
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỌN GÓI
( Số : SGH – … – … …. 2021 / HĐTCTG )
Công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chủ góp vốn đầu tư : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hôm nay, tại nhà … … … … … … … … … .., Chúng tôi gồm có :

BÊN GIAO THẦU (BÊN A):

Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):

CÔNG TY … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Website : … … … … … … … … … … … … … … …
Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … …. Email : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tài khoản tại Ngân hàng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Do Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Làm đại diện thay mặt .
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công về việc thi công xây dựng mới khu công trình … … .. với những pháp luật sau :

Điều 1: Nội dung công việc và các yêu cầu kỹ thuật:

Nội dung công viêc
Bên A giao và bên B nhận khoán gọn ( trọn gói ) thi công hàng loạt phần vật tư và nhân công để làm hoàn thành xong những công tác làm việc từ khi nhận mặt phẳng thi công đến khi triển khai xong hàng loạt căn nhà … … … … … … … … … … theo đúng hồ sơ phong cách thiết kế và bảng làm giá đã được hai bên thống nhất .
Quy mô xây dựng :
+ Cấu tạo khu công trình : Công trình xây dựng bền vững và kiên cố, riêng không liên quan gì đến nhau
+ Kết cấu khu công trình : Móng, cột, dầm sàn bê tông cốt thép, mái lợp ngói, tường gạch bao che
+ Diện tích xây dựng : Tổng diện tích sàn xây dựng : … … … .. mét vuông .
Phạm vi việc làm :
Bên B phải cung ứng hàng loạt lao động, quản trị, thiết bị và vật tư trong khoanh vùng phạm vi việc làm của mình nhằm mục đích thực thi những việc làm ghi ở điều 1 .
Thiết lập hàng loạt quá trình, mạng lưới hệ thống quản trị, báo cáo giải trình không thiếu nhằm mục đích trấn áp chất lượng cũng như tiến trình một cách ngặt nghèo cho bên A vừa đủ những thông tin để hoàn toàn có thể nhìn nhận việc làm, tiến trình một cách độc lập .
Thi công xây dựng toàn bộ những khu công trình tạm : kho bãi, láng trại và duy trì tổng thể những khuôn khổ đó một cách bảo đảm an toàn và hiệu suất cao cho đến khi hoàn thành xong khu công trình hoặc phải đưa ra khỏi công trường thi công nhằm mục đích trả lại mặt phẳng theo nhu yếu của bên A .
Cung cấp và quản trị nội quy công trường thi công về việc đi lại, giờ giấc, tiến trình một cách bảo đảm an toàn và khoa học so với nguồn lực của mình gồm có : lao động tại công trường thi công, nhân viên cấp dưới Ban chỉ huy công trường thi công
Yêu cầu kỹ thuật :
1. Tiêu chuẩn kỹ thuật khi thi công :
+ Yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật thi công đã được hai bên A và B thống nhất .
+ Theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Nước Ta hiện hành .
+ Yêu cầu mỹ thuật theo phong cách thiết kế thi công .
+ Phải thực thi theo đúng phong cách thiết kế :
+ Công trình sau khi thi công đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng theo đúng tiêu chuẩn xây dựng Nước Ta .
2. Yêu cầu về công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch :
Hồ sơ nghiệm thu sát hoạch :
Tuân thủ theo Nghị định số 209 / 2004 / NĐ-CP ngày 16/12/2005 của nhà nước về Quản lý chất lượng khu công trình ; những tiêu chuẩn TCVN hiện hành .
Tuân thủ những bước, những điểm dừng nghiệm thu sát hoạch theo nhu yếu của giám sát bên A
Thực hiện rất đầy đủ những thủ tục thiết yếu cho công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch như công tác làm việc thí nghiệm vật tư, phân phối những sách vở chứng tỏ nguồn gốc, nguồn gốc .

Điều 2: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng:

Tổng thời hạn để Bên B triển khai triển khai xong hàng loạt nội dung việc làm nêu tại Điều 1 của Hợp đồng là … …. ngày ( gồm có ngày nghỉ, đợt nghỉ lễ ), kể từ ngày bên A chuyển giao mặt phẳng thi công .
Nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm thi công khu công trình ngay sau khi ký hợp đồng, nhận chuyển giao mặt phẳng khu công trình và phải thực thi thi công khu công trình đúng thời hạn thi công khu công trình theo hợp đồng .
Bên B bảo vệ triển khai xong khu công trình : Trong thời hạn … …. ngày ( gồm có hàng loạt ngày thứ 7, chủ nhật và đợt nghỉ lễ, tết ) kể từ ngày khởi công trình .
Mọi nguyên do làm chậm tiến trình thi công như có những đổi khác về phong cách thiết kế, đổi khác nhu yếu kỹ thuật, hoặc những nguyên do do bên A chậm quá trình triển khai những thủ tục nghiệm thu sát hoạch, tạm ứng, thanh toán giao dịch và những nguyên do khách quan bất khả kháng khác thì phải được Ban kỹ thuật Bên A, Bên B xác nhận bằng văn bản và ghi vào sổ nhật ký công trường thi công. Khi đó Bên B có quyền lê dài thời hạn thi công đúng bằng thời hạn mà văn bản xác nhận .

Xem thêm:   Cách tính trọng lượng thép xây dựng, xây nhà 50m2 cần bao nhiêu thép?

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

+ Thanh toán cho Bên B theo đúng pháp luật thanh toán giao dịch pháp luật của hợp đồng này .
+ Bàn giao mặt phẳng cho Bên B thi công
+ Cử Giám sát kiểm tra và lập những biên bản nghiệm thu sát hoạch và xác nhận khối lượng việc làm cho Bên B như theo pháp luật của hợp đồng này .
+ tin tức họ tên, khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ giám sát cho Bên B trước khi khai công ;

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

+ Thực hiện khai công, thi công khu công trình theo phong cách thiết kế thi công và những hiệu chỉnh đã được hai bên gật đầu và chuyển giao khu công trình không chậm hơn thời hạn lao lý tại hợp đồng này .
+ Bên B phải cung ứng tiến trình thi công cụ thể từng khuôn khổ cho bên A kèm theo giải pháp thi công của những khuôn khổ trong khu công trình .
+ Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm làm láng trại khu công trình để Giao hàng công tác làm việc thao tác tại khu công trình .
+ Mọi sự đổi khác phong cách thiết kế thi công đều phải được bên A đồng ý chấp thuận mới được triển khai thi công .
+ Có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, bảo vệ bảo mật an ninh, an toàn lao động trên khu công trình và vệ sinh thiên nhiên và môi trường, tuân thủ mọi nội quy, quy định của chủ góp vốn đầu tư, chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu để xảy ra tai nạn đáng tiếc lao động trên công trường thi công
+ Có nghĩa vụ và trách nhiệm liên hệ, sắp xếp kho vật tư, láng trại công nhân cho việc thi công trong suốt thời hạn thực thi hợp đồng .
+ Thông báo bằng văn bản tổ chức triển khai của Bên B tại công trường thi công : họ tên, khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ trước khi thi công ; việc biến hóa cán bộ phải bảo vệ có năng lượng tương tự và phải được sự chấp thuận đồng ý của Bên A, đồng thời phải bảo vệ tiến trình việc làm không bị ảnh hưởng tác động .
+ Thông báo bằng văn bản list công nhân sẽ thi công trên công trường thi công để bên A thuận tiện trong việc theo dõi kiểm tra
+ Chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về chất lượng khu công trình ( trong trường hợp thi công sai phong cách thiết kế đã được duyệt ) .
+ Toàn bộ công tác làm việc thi công, sửa chữa thay thế và hoàn thành xong khu công trình phải thực thi sao cho không gây trở ngại, hư hỏng, tổn thất cho khu công trình công cộng và khu công trình kế cận .
+ Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp cùng Bên A báo cáo giải trình theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước khi có vấn đề tương quan đến khoanh vùng phạm vi việc làm trong hợp đồng này .
+ Tuân thủ theo những lao lý của chủ góp vốn đầu tư, bên A khi ra vào khu công trình .
+ Chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn lao động cho công nhân thao tác trên công trường thi công do mình quản trị .
+ Vệ sinh quét dọn mặt phẳng thi công tiếp tục, vệ sinh chuyển giao khu công trình

Điều 5: Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình:

5.1. Điều kiện nghiệm thu sát hoạch :
Tuân thủ theo đúng phong cách thiết kế đã được thống nhất .
Tuân thủ những pháp luật về chất lượng khu công trình do nhà nư ­ ớc phát hành .
Công trình chỉ được nghiệm thu sát hoạch đư ­ a vào sử dụng khi bảo vệ đúng nhu yếu phong cách thiết kế, bảo vệ chất lượng và đạt những tiêu chuẩn theo lao lý .
5.2. Cơ sở và hình thức nghiệm thu sát hoạch
Bên A, Bên B cùng triển khai kiểm tra nghiệm thu sát hoạch. Các chỉ tiêu kỹ thuật phải được bên A kiểm tra và đồng ý theo đúng những tiêu chuẩn hiện hành. Bên B phải cử đại diện thay mặt có thẩm quyền để tham gia nghiệm thu sát hoạch .
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương quan .
5.3. Thời gian nghiệm thu sát hoạch :
Bên A sẽ thực thi nghiệm thu sát hoạch theo những điểm dừng kỹ thuật. Tất cả những khối lượng, khuôn khổ ngầm, khuất lấp phải được nghiệm thu sát hoạch kỹ thuật, hoàn tất bằng bản vẽ hoàn thành công việc có kiểm tra xác nhận không thiếu trước khi thi công những tiến trình tiếp theo. Sau khi triển khai xong hàng loạt khu công trình sẽ triển khai nghiệm thu sát hoạch chính thức .
Khi khuôn khổ hoàn hảo đủ điều kiện kèm theo nghiệm thu sát hoạch, Bên B báo cho Bên A bằng văn bản trước tối thiểu 1 ngày trước ngày dự kiến mở màn triển khai nghiệm thu sát hoạch. Sau khi kiểm tra khuôn khổ cần nghiệm thu sát hoạch đạt nhu yếu pháp luật thì Bên A sẽ tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch trong thời hạn không quá 1 ngày tính từ ngày bên A nhận được văn bản đề xuất của bên B .
5.4. Điều kiện để chuyển giao khu công trình đư ­ a vào sử dụng :
Đảm bảo những nhu yếu về nguyên tắc, nội dung và trình tự chuyển giao khu công trình đã xây dựng xong
Đư ­ a vào sử dụng theo lao lý của pháp lý về xây dựng Nước Ta .

Điều 6: Giá trị hợp đồng:

6.1. Hình thức khoán gọn :
– Giá trị Hợp đồng là giá trị khoán gọn và sẽ không biến hóa trong suốt thời hạn triển khai
– Việc quyết toán Hợp đồng so với những khuôn khổ khoán gọn trong trường hợp không có phát sinh sẽ không địa thế căn cứ trên khối lượng thi công thực tiễn của những khuôn khổ này mà chỉ địa thế căn cứ trên mức độ triển khai xong việc làm của từng khuôn khổ. Quyết toán khối lượng thi công thực tiễn chỉ được vận dụng so với phần phát sinh thuộc những khuôn khổ khoán gọn hoặc những khuôn khổ phát sinh mới trong quy trình thi công .
– Trong quy trình thi công nếu có phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng những khuôn khổ xây lắp, hai bên cùng bàn luận và thỏa thuận hợp tác bằng văn bản và ký nhận vào nhật ký khu công trình để làm cơ sở cho việc thanh toán giao dịch .
– Một số vật tư triển khai xong như : gạch ốp lát những loại, cửa đi – hành lang cửa số những loại, thiết bị vệ sinh, … nếu bên A tự chọn theo ý thích của mình thì khi thanh quyết toán khu công trình sẽ trừ lại với bên B theo đúng đơn giá chi tiết cụ thể của Hợp đồng này .
6.2. Giá trị hợp đồng :
Giá trị hợp đồng : … … … … … … … … … đồng ( Không gồm có thuế Hóa Đơn đỏ VAT 10 % )
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … )
Giá Hợp đồng gồm có tổng thể những ngân sách để triển khai hàng loạt những nội dung việc làm nêu tại Điều 1 của Hợp đồng : hàng loạt ngân sách, phí, doanh thu và tổng thể những loại thuế theo đúng lao lý của pháp lý .
Giá trị trên sẽ không đổi khác trong thời hạn thực thi hợp đồng. Trừ những trường hợp sau :
Có phát sinh tăng khối lượng ngoài hồ sơ phong cách thiết kế và ngoài bảng làm giá được những bên A – B nhu yếu và xác nhận .
Có phát sinh giảm khối lượng trong hồ sơ phong cách thiết kế hoặc trong bảng làm giá được những bên A – B nhu yếu và xác nhận .

Đơn giá trong bản dự toán của bên B gửi cho bên A là cơ sở để tính phát sinh tăng hoặc giảm sau này.

Mọi sự đổi khác nội dung của hợp đồng hoặc phát sinh trong quy trình triển khai hợp đồng đều phải được triển khai bằng văn bản ( bằng phụ lục hoặc biên bản bổ trợ hợp đồng ) và được sự chấp thuận đồng ý của những bên A – B .
Trong trường hợp cần bổ trợ hoặc đổi khác, Bên A sẽ có nhu yếu bằng văn bản cho Bên B. Chậm nhất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận được nhu yếu bằng văn bản, Bên B sẽ thông tin bằng văn bản về những nhu yếu kỹ thuật và ngân sách phát sinh ( nếu có ) cho Bên A. Các nhu yếu kỹ thuật và ngân sách phát sinh ( nếu có ) được những bên thống nhất sẽ được Bên A thanh toán giao dịch cho Bên B khi tiến hành quyết toán và thanh lý hợp đồng .

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Hoàng Phi về Mẫu hợp đồng xây dựng. Khách hàng tham khảo nội dung bài viết, có gì chưa nắm rõ thông tin vui lòng phản hồi trực tiếp để nhân viên hỗ trợ.

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận