Trang chủ Nhà đấtKiến thức BDS Hệ tọa độ Descartes – Là gì Wiki

Hệ tọa độ Descartes – Là gì Wiki

Tác giả: tranthang
Hệ tọa độ Descartes – Là gì Wiki

Template:Chú thích trong bài

Tọa độ Descartes

[external_link_head]

Hệ tọa độ này là ý tưởng của nhà toán học và triết học người Pháp René Descartes thể hiện vào năm 1637 trong hai bài viết của ông. Trong phần hai của bài Phương pháp luận (Descartes) (tiếng Pháp: Discours de la méthode, tựa Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences), ông đã giới thiệu ý tưởng mới về việc xác định vị trí của một điểm hay vật thể trên một bề mặt bằng cách dùng hai trục giao nhau để đo. Còn trong bài La Géométrie, ông phát triển sâu hơn khái niệm trên.

Descartes là người đã có công hợp nhất đại số và hình học Euclide. Công trình này của ông có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành hình học giải tích, tích phân, và khoa học bản đồ.

[external_link offset=1]

Ngoài ra, ý tưởng về hệ tọa độ có thể được mở rộng ra không gian ba chiều (three-dimensional space) bằng cách sử dụng 3 tọa độ Descartes (nói cách khác là thêm một trục tọa độ vào một hệ tọa độ Descartes). Một cách tổng quát, một hệ tọa độ n-chiều có thể được xây dựng bằng cách sử dụng n tọa độ Descartes (tương đương với n-trục).

Tọa Độ Điểm

Một Hệ tọa độ Descartes xác định vị trí của một điểm (point) trên một mặt phẳng (plate) cho trước bằng một cặp số tọa độ (x, y). Trong đó, xy là 2 giá trị được xác định bởi 2 đường thẳng có hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị đo). 2 đường thẳng đó gọi là trục tọa độ (coordinate axis) (hoặc đơn giản là trục); trục nằm ngang gọi là trục hoành, trục đứng gọi là trục tung; điểm giao nhau của 2 đường gọi là gốc tọa độ (origin) và nó có giá trị là (0, 0).

Xem thêm:   Top các phần mềm vẽ bản đồ địa lý được ưa chuộng số 1

Hệ tọa độ trên mặt phẳng (2 chiều)

Là 2 trục vuông góc x’Ox và y’Oy mà trên đó đã chọn 2 vectơ đơn vị <math>\vec i</math>, <math>\vec j</math> sao cho độ dài của 2 véc-tơ này bằng nhau

Hệ tọa độ trong không gian (3 chiều)

Là 3 trục vuông góc nhau từng đôi một x’Ox, y’Oy, z’Oz mà trên đó đã chọn 3 véc-tơ đơn vị i, j, k sao cho độ dài của 3 véc-tơ này bằng nhau

Template:Sơ khai toán học

[external_link offset=2]

Tham khảo

Đọc thêm

  • Không gian nhiều chiều
  • Hình học phi Euclide
  • Không-thời gian
  • Hệ tọa độ cực
  • Hình học Euclid

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

  • Template:MathWorld

Thể loại:Hệ tọa độ Thể loại:Hình học giải tích Thể loại:Toán học sơ cấp Thể loại:Chiều không gian

fi:Koordinaatisto#Suorakulmainen koordinaatisto

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận