Trang chủ Tài chính Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?

Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?

Tác giả: tranthang
hạch toán phí chuyển tiền qua ngân hàng

1.Nội dung

Hạch toán phí chuyển tiền, phí giao dịch ngân hàng

2.Cách thực hiện
Trường hợp 1: Hạch toán phí chuyển tiền khi trả tiền nhà cung cấp (người chi tiền chịu phí)

Ví dụ: Trả tiền nhà cung cấp: 0972219297, phí chuyển tiền: 11.000.

[external_link_head]

Hạch toán bút toán

Nợ TK331   /  Có TK112:   0972219297

Nợ TK6428 /  Có TK112:            11.000

[external_link offset=1]

  • Nếu lập chứng từ Ủy nhiệm chi, thì hạch toán thêm 1 dòng phí chuyển tiền phía dưới.

Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng? – SME2020

  • Nếu lập chứng từ Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp, thì lập thêm 1 Ủy nhiệm chi mới để hạch toán phí chuyển tiền.

Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng? – SME2020

Trường hợp 2: Hạch toán phí chuyển tiền khi thu tiền khách hàng (người thu tiền chịu phí)

Ví dụ: Thu tiền khách hàng: 0972219297, phí chuyển tiền 22.000, người bán chịu phí, ngân hàng trừ trực tiếp vào số công nợ thu được.

  • Nếu lập chứng từ Thu tiền gửi, thì hạch toán thêm 1 dòng phí chuyển tiền phía dưới.

Hạch toán bút toán:

Nợ TK112   /  Có TK131:   0972219297

Nợ TK6428 /  Có TK131:          22.000

[external_link offset=2]

Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng? – SME2020

  • Nếu lập phiếu Thu tiền gửi từ khách hàng thì lập thêm một Ủy nhiệm chi mới để hạch toán phí chuyển tiền

    Hạch toán bút toán:

    Nợ TK112   /  Có TK131:  0972219297

    Nợ TK6428 /  Có TK112:           22.000

Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng? – SME2020

Lượt xem: 783 [external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận