Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Giới thiệu hệ thống

Giới thiệu hệ thống

Tác giả: tranthang

Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử được nâng cấp từ hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ Online.gov.vn (được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013), cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đánh giá tín nhiệm website TMĐT một cách thuận lợi. Ngoài ra, còn giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, khiếu nại trực tuyến về các tranh chấp trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website và ứng dụng TMĐT có thể gửi báo cáo tình hình hoạt động TMĐT trực tuyến.

1. Đối tượng tham gia

– Thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể thiết lập website TMĐT bán hàng ;
– Thương nhân, tổ chức triển khai thiết lập website phân phối dịch vụ TMĐT ;

– Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT;

Bạn đang đọc: Giới thiệu hệ thống

– Cơ quan quản trị nhà nước về TMĐT tại Trungương và địa phương .

2. Quy định về việc thông báo, đăng ký

            a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân thông báo với Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hànghóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình;

            b) Thương nhân, tổ chức đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:   

Xem thêm:   Thiết kế UI/UX là gì? Khóa học thiết kế UI/UX | FPT Arena

° Sàn thanh toán giao dịch TMĐT
° Website khuyến mại trực tuyến
° Website đấu giá trực tuyến

            c) Thương nhân, tổ chức đăng ký với Bộ Công Thương về việc tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

Chi tiết về những pháp luật tương quan vui vẻ xem tại Nghị định số 52/2013 / NĐ-CP và Thông tư số 47/2014 / TT-BCT .

3. Các chức năng chính

            Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân:

– Đăng ký mở thông tin tài khoản ;
– Đăng ký website cung ứng dịch vụ TMĐT ;
– Thông báo website TMĐT bán hàng ;

–      Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT;

– Theo dõi thực trạng hồ sơ thông tin, đăng ký ;
– Quản lý và update thông tin thông tin, đăng ký ;
– Gửi Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động giải trí của website ;
– Lưu trữ và công bố list những website TMĐT đã thực thi thủ tục thông tin, đăng ký ;
– Lưu trữ và công bố list những thương nhân, tổ chức triển khai nhìn nhận tin tưởng website TMĐT và list những website TMĐT đã được gắn hình tượng tin tưởng ;
– Lưu trữ và công bố list những website TMĐT vi phạm lao lý của pháp lý và những website TMĐT bị phản ánh về việc có tín hiệu vi phạm pháp lý .

4. Các đơn vị phối hợp

– Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin ( Nay là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ) – Bộ Công Thương có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận thông tin thông tin của thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu website TMĐT bán hàng ; thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức triển khai phân phối dịch vụ TMĐT ; và thông tin về thương nhân, tổchức nhìn nhận tin tưởng website TMĐT theo pháp luật tại Nghị định số 52/2013 / NĐ-CP và Thông tư số 12 / TT-BCT .
– Sở Công Thương những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong việc thực thi thẩm tra, xác định thông tin thông tin, đăng ký của doanh nghiệp hoạt động giải trí TMĐT trên địa phận ; theo dõi, update và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động giải trí TMĐT .
– Thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu website TMĐT bán hàng ; thương nhân, tổ chức triển khai phân phối dịch vụ TMĐT và thương nhân, tổ chức triển khai nhìn nhận tin tưởng website TMĐT có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng những nội dung của Đề án cung ứng dịch vụ, Quy chế quản trị hoạt động giải trí, Hợp đồng dịchvụ hoặc Thỏa thuận hợp tác và những điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch chung mà mình đã công bố .
– Bên cạnh việc thông tin hoặc đăng ký với Bộ Công Thương, thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu website TMĐT bán hàng ; thương nhân, tổ chức triển khai phân phối dịch vụ TMĐT và thương nhân, tổ chức triển khai nhìn nhận tin tưởng website TMĐT phải bảo vệ việc kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ trên website tuân thủ mọi pháp luật của pháp lý về thương mại và Internet .
– Việc kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chếkinh doanh hoặc sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo trên website TMĐT chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của những pháp luật pháp lý chuyên ngành tương quan tới sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó .

Xem thêm:   Vốn cổ phần là gì

5. Địa chỉ liên hệ

            Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

            Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

            Điện thoại: 024 222 05 512 – Fax: 024 222 05 397

            Email:qltmdt@moit.gov.vn

    Văn phòng đại diện tại TP. HCM: 028 39152880

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận