Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Công bố hợp quy là gì? Hướng dẫn thủ tục công bố nhanh | Vinacontrol CE

Công bố hợp quy là gì? Hướng dẫn thủ tục công bố nhanh | Vinacontrol CE

Tác giả: tranthang

Nội dung chính [ Ẩn ]

Thông tư số 28/2012 / TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố hợp quy là việc tổ chức triển khai, cá thể tự công bố loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, quy trình, môi trường tự nhiên tương thích với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng .

 

1. Khái quát công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Để thực hiện công bố hợp quy, doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn quốc gia mà Nhà nước đã ban hành.

  • Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác;
  • Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
  • Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng việc công bố hợp quy sản phẩm

Đảm bảo chất lượng loại sản phẩm bằng việc công bố hợp quy mẫu sản phẩm

2. Trình tự thủ tục công bố hợp quy như thế nào?

Việc công bố hợp quy được triển khai theo những bước sau :

  Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là chứng nhận hợp quy).

a ) Việc nhìn nhận hợp quy hoàn toàn có thể do tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định ( bên thứ ba ) hoặc do tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy ( bên thứ nhất ) triển khai .
Việc nhìn nhận hợp quy được triển khai theo phương pháp nhìn nhận sự tương thích pháp luật trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng .
Trường hợp sử dụng tác dụng nhìn nhận sự tương thích của tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích quốc tế thì tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích quốc tế phải được thừa nhận theo pháp luật của pháp lý hoặc được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền chỉ định ;
b ) Kết quả nhìn nhận hợp quy là địa thế căn cứ để tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy .

Xem thêm:   Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp

  Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Công bố hợp quy cho sản phẩm hàng hóa

Vinacontrol CE ghi nhận và công bố hợp quy mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa

✍ Xem thêm : Điều cần chú ý quan tâm khi thực thi ghi nhận hợp quy

3. Hồ sơ ĐK công bố hợp quy loại sản phẩm

Theo Thông tư số 28/2012 / TT-BKHCN tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy lập 02 ( hai ) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 ( một ) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 ( một ) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức triển khai, cá thể. Thành phần hồ sơ được pháp luật như sau :

  3.1 Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b ) Bản sao y bản chính sách vở chứng tỏ về việc triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy ( Giấy ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ĐK kinh doanh thương mại hoặc Đăng ký hộ kinh doanh thương mại hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Quyết định xây dựng hoặc Giấy tờ khác theo lao lý của pháp lý ) ;
c ) Bản sao y bản chính giấy ghi nhận tương thích quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định cấp cho tổ chức triển khai, cá thể .
Trong quy trình xem xét hồ sơ, nếu thiết yếu sẽ xem xét, so sánh với bản gốc hoặc nhu yếu bổ trợ bản sao có công chứng ;

Xem thêm:   Graffiti – Wikipedia tiếng Việt

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy

Mẫu giấy ghi nhận hợp quy vật tư kiến thiết xây dựng tại Nước Ta

✍ Xem thêm : Những điều cần biết về mẫu giấy ghi nhận hợp quy

  3.2 Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a ) Bản công bố hợp quy ( theo Mẫu 2. CBHC / HQ pháp luật tại Phụ lục III Thông tư này ) ;
b ) Bản sao y bản chính sách vở chứng tỏ về việc triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy ( Giấy ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ĐK kinh doanh thương mại hoặc Đăng ký hộ kinh doanh thương mại hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Quyết định xây dựng hoặc Giấy tờ khác theo pháp luật của pháp lý ) ;
c ) Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy chưa được tổ chức triển khai ghi nhận đã ĐK cấp giấy ghi nhận tương thích tiêu chuẩn về mạng lưới hệ thống quản trị ( ISO 9001, ISO 22000, HACCP. .. ), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức triển khai, cá thể phải có tiến trình sản xuất kèm theo kế hoạch trấn áp chất lượng được kiến thiết xây dựng, vận dụng ( theo Mẫu 1. KHKSCL pháp luật tại Phụ lục III Thông tư này ) và kế hoạch giám sát mạng lưới hệ thống quản trị ;

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy

Mẫu giấy ghi nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh
d ) Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy được tổ chức triển khai ghi nhận đã ĐK cấp giấy ghi nhận tương thích tiêu chuẩn về mạng lưới hệ thống quản trị ( ISO 9001, ISO 22000, HACCP. .. ), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức triển khai, cá thể phải có bản sao y bản chính giấy ghi nhận tương thích tiêu chuẩn về mạng lưới hệ thống quản trị còn hiệu lực hiện hành ;
đ ) Bản sao y bản chính Phiếu tác dụng thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức triển khai thử nghiệm đã ĐK ;
e ) Báo cáo nhìn nhận hợp quy ( theo Mẫu 5. BCĐG pháp luật tại Phụ lục III Thông tư này ) kèm theo mẫu dấu hợp quy và những tài liệu có tương quan ;

  • Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
  • Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
Xem thêm:   OPRP là gì? So sánh OPRP, PRP, CCP trong HACCP/ISO 22000

 

Kết luận

Với những thông tin về hoạt động giải trí công bố hợp quy sản phầm sản phẩm & hàng hóa phần nào giúp ích được Quý doanh nghiệp trên con đường công bố chất lượng sản phầm sản phẩm & hàng hóa trên thị trường. Vinacontrol CE lấy làm vinh hạnh khi được sát cánh cũng doanh nghiệp, chúng tôi là 1 tổ chức triển khai nhìn nhận ghi nhận số 1 tại Nước Ta. Với mạng lưới hệ thống Trụ sở trải dài khắp cả nước cùng mạng lưới hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn theo tiêu chuẩn vương quốc. Hơn hết khi triển khai ghi nhận mẫu sản phẩm tại Vinacontrol CE luôn được tương hỗ về thủ tục lẫn ngân sách tiết kiệm chi phí nhất, nhanh gọn nhất .

Quý doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ công bố hợp quy liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên hệ để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận