Trang chủ Đời sống Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

Tác giả: tranthang
cách tính lương tăng ca

Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó, hướng dẫn chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động.

Cụ thể, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động được hướng dẫn chi tiết tại Điều 55, Điều 56 và Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

[external_link_head]

Đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động 2019 được quy định như sau:

– Người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường (không quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần) được tính theo công thức sau:

Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021
Cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động.

Trong đó:

[external_link offset=1]

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm: tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương; tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; …) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ;

Mức ít nhất bằng 150% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

Mức ít nhất bằng 200% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

Xem thêm:   Mách bạn cách làm bánh gạo lắc phô mai chuẩn Hàn Quốc – Ba Con Cừu Cao Thắng

Mức ít nhất bằng 300% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cố hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thêm giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận được tính theo công thức sau:

Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

Trong đó:

Mức ít nhất bằng 150% được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

Mức ít nhất bằng 200% được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

[external_link offset=2]

Mức ít nhất bằng 300% được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Lưu ý: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm

Tiền lương làm việc vào ban đêm theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, được tính theo công thức sau:

– Người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Xem thêm:   Sản Phẩm Tẩy Tế Bào Chết Cho Tuổi Dậy Thì Và 25 Gợi Ý Cho Bạn
Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021


[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận