Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân không?

Chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân không?

Tác giả: tranthang

Chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hay không? Các lưu ý về chi nhánh công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh công ty hay doanh nghiệp là là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

[external_link_head]

Chi nhánh không có tư cách pháp nhân

Chi nhánh không có tư cách pháp nhân như một số loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH, công ty cổ phần).

Điều kiện để trở thành pháp nhân

Một tổ chức có tư cách pháp nhân khi: 

– Ðược thành lập hợp pháp: Tổ chức phải được thành lập theo đúng trình tự, thủ tục tương ứng do pháp luật quy định cho loại hình tổ chức đó. 

[external_link offset=1]

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: Tổ chức phải được cơ cấu theo một hình thái tổ chức hoàn chỉnh.

– Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó: Tài sản của tổ chức phải hoàn toàn biệt lập, tách biệt với tài riêng của thành viên hoặc tài sản của cơ quan sáng lập tổ chức. Sự độc lập về tài sản của tổ chức thể hiện ở chế độ quản lý, kiểm soát và cơ chế thực hiện quyền làm chủ của tổ chức đối với tài sản của mình.

Xem thêm:   Organic Search Là Gì? Cách có được OS - Chi tiết cho người mới bắt đầu

– Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập: Tổ chức bằng các điều kiện và khả năng tài sản của mình, với tư cách pháp lí của chính mình để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cũng như gánh chịu trách nhiệm dân sự phát sinh từ đó.

Xem thêm: Những loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

Vì sao chi nhánh không có tư cách pháp nhân?

Theo Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân và chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Đồng thời, khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

[external_link offset=2]

=> Như vậy theo các quy định trên, chi nhánh doanh nghiệp là tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Tuy nhiên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp chưa độc lập hoàn toàn về tài sản, trong một số trường hợp có thể nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó. Do đó, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Lưu ý: Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Trường hợp doanh nghiệp không ủy quyền cho chi nhánh thực hiện công việc mà chi nhánh tự ý làm thì người đứng đầu chi nhánh phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Xem thêm:   Hồ sơ năng lực công ty gồm những gì? - Mẫu tham khảo

Trên đây là nội dung vì sao chi nhánh không có tư cách pháp nhân. Nếu có thắc mắc liên hệ Lawkey để được giải đáp.

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận