Capex là gì?

Tác giả: tranthang
24 Tháng 9 2021 · 5 phút đọc

CAPEX là từ viết tắt của Capital Expenditure, có nghĩa là chi phí vốn. Đây là khoản chi phí đầu tư để mua lại, nâng cấp và duy trì các tài sản cố định ( tòa nhà công nghiệp hoặc thiết bị, …). CAPEX thường được sử dụng để thực hiện các dự án hoặc đầu tư mới của công ty. Loại hình tài chính này cũng được công ty thực hiện để duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của họ.

capex là gìCapex là gì?Chi tiêu vốn CAPEX là khoản mua sản phẩm & hàng hóa có giá trị lớn sẽ được sử dụng trong tương lai. Vòng đời hữu dụng của những thanh toán giao dịch mua này vượt quá thời kỳ kế toán hiện tại mà chúng được mua. Do những ngân sách này chỉ hoàn toàn có thể được phục sinh theo thời hạn trải qua khấu hao, nên những công ty thường dành ngân sách cho CAPEX tách biệt với việc chuẩn bị sẵn sàng ngân sách hoạt động giải trí. Trong đó, khấu hao bộc lộ mức độ hao mòn trên gia tài cố định và thắt chặt theo thời hạn trong vòng đời có ích của nó và số tiền khấu hao cho mỗi năm hoàn toàn có thể được sử dụng như một khoản khấu trừ thuế .

Chi phí vốn được ghi nhận như một tài sản trên bảng cân đối kế toán trong phần ” tài sản, nhà máy & thiết bị “. Tuy nhiên, nó cũng được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong ” hoạt động đầu tư “, vì đây là khoản chi tiền mặt cho kỳ kế toán đó. Nhìn chung, chi phí vốn thường được khấu hao trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm, nhưng có thể được khấu hao trong hơn hai thập kỷ trong trường hợp bất động sản.

Xem thêm:   Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Khái niệm và các quy định pháp luật

Bạn đang đọc: Capex là gì?

Cách tính CAPEX ?

CAPEX = Δ PP & E + Khấu hao hiện tại

Trong đó : CAPEX : ngân sách góp vốn đầu tư và Δ PP và E : đổi khác trong bất động sản, xí nghiệp sản xuất và thiết bị .
1 image 21

Phân biệt Ngân sách chi tiêu vốn ( CAPEX ) với giá thành hoạt động giải trí ( OPEX )

image 22

Chi phí hoạt động (OPEX) là chi phí cho một công ty để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm các khoản như chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí thuế tài sản…

Chi phí hoạt động OPEX đại diện cho các chi phí hàng ngày khác cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây là những chi phí ngắn hạn và được sử dụng hết trong cùng kỳ kế toán mà họ đã mua.

giá thành hoạt động giải trí ( OPEX ) chiếm hầu hết ngân sách liên tục của công ty, ban chỉ huy thường tìm cách giảm ngân sách hoạt động giải trí mà không làm giảm chất lượng hoặc sản lượng sản xuất. Ngược lại với ngân sách vốn, ngân sách hoạt động giải trí được khấu trừ thuế trọn vẹn trong năm chúng được thực thi .
Điều quan trọng cần quan tâm là nhiều lúc một loại sản phẩm thường có được trải qua ngân sách vốn hoàn toàn có thể được gán ngân sách cho ngân sách hoạt động giải trí nếu một công ty chọn thuê mẫu sản phẩm đó thay vì mua nó. Đây hoàn toàn có thể là một lựa chọn mê hoặc về mặt kinh tế tài chính nếu công ty có dòng tiền hạn chế và muốn hoàn toàn có thể khấu trừ tổng ngân sách mẫu sản phẩm trong năm .

Xem thêm:   Thủ Tục Thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2021 – Luật Việt An

Ý nghĩa của CAPEX là gì trong góp vốn đầu tư ?

CAPEX có thể cho bạn biết một doanh nghiệp đang đầu tư bao nhiêu vào tài sản cố định mới và hiện có để duy trì hoặc phát triển. CAPEX chiếm tỷ trọng quan trọng trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đối đầu dài hạn thường chỉ cần sử dụng một phần nhỏ doanh thu hàng năm cho hoạt động giải trí góp vốn đầu tư gia tài cố định và thắt chặt ( CAPEX ) để duy trì vị thế và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình so với những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu khác .

  • Tỷ lệ CAPEX/ Lợi nhuận sau thuế  trong khoảng thời gian vòn đời của tài sản cho biết doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về chi phí hay không.
  • Tỷ lệ CFO (Dòng tiền hoạt động kinh doanh)/ CAPEX  cho biết mức đáp ứng nhu cầu tài trợ cho tài sản cố định của doanh nghiệp

Xem xét CAPEX của một công ty hoàn toàn có thể chia làm hai phần từ đó dự phóng tiềm năng tăng trưởng

  • CAPEX duy trì : Là các chi phí cần thiết để giữ cho hoạt động hiện tại của doanh nghiệp diễn ra bình thường, trơn tru.
  • CAPEX tăng trưởng: Là các khoản đầu tư được sử dụng để thu hút khách hàng, tạo ra năng lực sản xuất lớn hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng

CAPEX hoàn toàn có thể được hỗ trợ vốn từ bên ngoài trải qua việc phát hành CP, trái phiếu, vay vốn ngân hàng nhà nước để tăng vốn góp vốn đầu tư. Ngoài ra, CAPEX cũng hoàn toàn có thể được tìm thấy trong dòng tiền từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư vào báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ của công ty .

Xem thêm:   Khóa học Bán Hàng Online Miễn Phí (Free Thiệt Chứ Ko Có Làm Trò Mèo)

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận