Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất GTGT, doanh thu

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất GTGT, doanh thu

Tác giả: tranthang


Viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, sai sót như thế nào? kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót như: Điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT, doanh thu, số lượng hàng hóa, điều chỉnh mã số thuế, số tiền bằng chữ, đơn vị tính, ngày tháng năm …Theo đúng quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39 quy định:

 

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua
phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).


Chú ý: Dù 1 trong 2 đã kê khai hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.

[external_link_head]

Sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin lấy ví dụ về cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm cụ thể như sau:

———————————————————————

 

1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh Mã số thuế, tên hàng hóa, ngày tháng năm, số tiền bằng chữ, đơn vị tính … (Những Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền)

VD 1: Ngày 2/12/2018 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/10/2018. (Sai mã số thuế, Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 10/2018).

 

Cách xử lý:

Bước 1: 
Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai

Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh: Số 0000895, ký hiệu AB/18P, ngày 2/12/2018 (Lập vào ngày hiện tại), cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: AB/18P

                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0000895

 Ngày..02...tháng.12...năm 2018

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0972219297

Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:….0972219297……..Số tài khoản…….711A0972219297…….
Họ tên người mua hàng………Phạm Văn Mách..……

Tên đơn vị………
Công ty Bảo An……………

Mã số thuế: 
0972219297 (Ghi mã số thuế đúng)

Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.….Số tài khoản…711A0972219297
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh mã số thuế của hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/10/2018 từ: 0972219297 thành 0972219297 \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   \  , Tiền thuế GTGT:                                                 \
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            \

Số tiền viết bằng chữ:. \


Cách kê khai thuế: 

(Vì những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế nên các bạn KHÔNG phải kê khai nhé, các bạn lưu Hóa đơn điều chỉnh + Biên bản điều chỉnh cùng với Hóa đơn sai, để sau này giải trình)

VD 2: Ngày 02/05/2018 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/03/2018. (Sai số tiền bằng chữ, đúng là: Năm trăm nghìn đồng chẵn, nhưng hóa đơn viết sai là: Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn, Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 10/2018).

Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh: 
Số 0000895, ký hiệu AB/18P, ngày 2/05/2018 (Lập vào ngày hiện tại), cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

[external_link offset=1]

                                                                                                         Ký hiệu: AA/18P

                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0000895

 Ngày..02...tháng.05...năm 2018

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0972219297

Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:….0972219297……..Số tài khoản…….711A0972219297…….
Họ tên người mua hàng………Phạm Văn Mách..……

Tên đơn vị………
Công ty Bảo An……………

Mã số thuế: 
0972219297

Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.….Số tài khoản…711A0972219297
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh Dòng số tiền bằng chữ của hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/10/2018 từ: “Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn” thành “Năm trăm nghìn đồng chẵn”. \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   \  , Tiền thuế GTGT:                                                 \
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            \

Số tiền viết bằng chữ:. Năm trăm nghìn đồng chẵn.


Cách kê khai: Các bạn cũng lưu lại như VD 1 bên trên nhé.

Chú ý: Những hoá đơn điều chỉnh mà không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế -> Thì các bạn chỉ cần kẹp cùng với hoá đơn cũ + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình nhé.

=> Những trường hợp hóa đơn viết sai khác như: Sai ngày tháng năm, sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, sai số lượng… (Những sai sót không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) => Các bạn cũng viết hóa đơn điều chỉnh như trên nhé.

———————————————————————–

2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, thuế suất, số tiền … (Sai sót ảnh hưởng đến số tiền)


VD 3: Ngày 11/09/2018 Công ty kế toán Thiên Ưng bán 10 máy tính xách tay VAIO cho Công ty Bảo An. Và đã xuất hóa đơn số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/09/2018. Đơn giá chưa thuế GTGT là 0972219297 vnđ/ chiếc.

 – Và 2 bên đã kê khai hóa đơn đó vào tháng 9/2018.

– Nhưng đến ngày 02/11/2018: Công ty Bảo An phát hiện hóa đơn đó bị sai đơn giá (Đúng là 0972219297, nhưng hóa đơn viết sai là 09722192970). Công ty kế toán Thiên Ưng phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho 10 máy tính trên với giá 0972219297/chiếc.

Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0006890, ký hiệu TU/18P, ngày 02/11/2018 (lập vào ngày hiện tại) cụ thể như sau:

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P

                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890

 Ngày..02...tháng.11...năm 2018

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0972219297

Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:….0972219297……..Số tài khoản…….711A0972219297…….
Họ tên người mua hàng………Phạm Văn Mách..……

Tên đơn vị………
Công ty Bảo An……………

Mã số thuế:
0972219297

Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.….Số tài khoản…711A0972219297
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá cho hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/09/2018 từ 09722192970/chiếc thành 0972219297/chiếc Chiếc 10 0972219297

(Ghi số tiền chênh lệch muốn giảm)
09722192970
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        09722192970
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                             0972219297
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            10972219297

Số tiền viết bằng chữ:. Mười một triệu đồng.

Cách kê khai: Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh giảm:

a) Nếu trong kỳ chỉ có phát sinh 1 Hóa đơn điều chỉnh giảm đó (tức là không phát sinh các hoá đơn bán ra, mua vào khác):

– Công ty kế toán Thiên Ưng (Bên bán): Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm số 0006890, ký hiệu TU/18P, ngày 02/11/2018 như sau: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32 và 33 trên Tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2018.

– Công ty Bảo An (Bên mua)Kê khai ÂM vào chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2018.

b) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác (Tức là trong kỳ đó còn phát sinh các hoá đơn bán ra, mua vào khác):

VD: Bên bán trong tháng 11/2018 có phát sinh nhiều hóa đơn bán ra và đầu vào -> Kê khai trên Chỉ tiêu 32 là: 0972219297 và Chỉ tiêu 33 là: 0972219297 => Thì các bạn phải lấy số tiền trên các Chỉ tiêu đó trừ (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh giảm, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu 32 là: 0972219297 – 09722192970 = 0972219297

Chỉ tiêu 33 là: 0972219297 – 0972219297 = 0972219297

– Bên mua, các bạn cũng phải trừ đi như vậy nhé!

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì không được viết âm. Nhưng khi kê khai phải kê khai âm hoặc trừ số tiền đó.

———————————————————————————————————-

 

Ví dụ 4: Ngày 24/11/2018 phát hiện hóa đơn số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/10/2018 bị sai thuế suất thuế GTGT (Đúng là 10%, nhưng hóa đơn viết sai là 0%, bên bán đã kê khai vào tháng 10/2018).

Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2:  Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng: Số 0006890, ký hiệu TU/18P, ngày 24/11/2018 (lập vào ngày hiện tại) cụ thể như sau:

[external_link offset=2]

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P

                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890

 Ngày..24...tháng.11...năm 2018

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0972219297

Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:….0972219297……..Số tài khoản…….711A0972219297…….
Họ tên người mua hàng………Phạm Văn Mách..……

Tên đơn vị………
Công ty Bảo An……………

Mã số thuế: 
0972219297

Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.….Số tài khoản…711A0972219297
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/10/2018 từ 0% thành 10% \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               0972219297
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            0972219297

Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

-> Chỉ ghỉ tiêu thức bị sai, các Tiêu thức khác đúng thì gạch chéo.

Cách kê khai: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại tháng 11/2018: Kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT tháng 11/2018:

Bên bán: Kê khai vào Chỉ tiêu 33 của Tờ khai 01/GTGT.

Bên mua: Kê khai vào Chỉ tiêu 24 và 25 của Tờ khai 01/GTGT.

————————————————————

 

3. Cách viết hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại:

– Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

– Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM như trên, cụ thể như sau:

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơn kèm theo bảng kê …

(Do chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số ….)
Chiếc 15 0972219297 0972219297
           
 Cộng tiền hàng:                                                                                   0972219297
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:                                            0972219297
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   0972219297

 

 Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại. (
Kê khai như VD 3 bên trên nhé)

 ——————————————————————–

Ngoài ra nếu phát hiện hóa đơn sai sót khác các bạn có thể xem thêm: Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Các bạn muốn học cách tính thuế – kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, kỹ năng quyết toán thuế … Có thể tham gia: Khóa học kế toán thuế  thực tế tại Kế toán Thiên Ưng.

Chúc các bạn thành công!

——————————–

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất GTGT, doanh thu [external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận