Trang chủ Tài chính Cách tính vốn tự có tham gia vào vốn lưu động khi tính hạn mức tín dụng.

Cách tính vốn tự có tham gia vào vốn lưu động khi tính hạn mức tín dụng.

Tác giả: tranthang
cách tính vốn tự có

  • #1

Mình là SV kinh tế nhưng đang muốn tìm hiểu về tín dụng. Hiện mình có một số thắc mắc như sau mong mọi người ai biết thì chỉ giúp

[external_link_head]

1- Vốn tự có tham gia vào vốn lưu động khi tính hạn mức tín dụng có phải là Vốn lưu động tự có không?

[external_link offset=1]

2- Cách tính vốn tự có tham gia vào vốn lưu động như thế nào? Mình đã tham khảo một số bài tập trong sách và trên mạng nhưng thường thấy mọi người cho trước vốn tự có tham gia với tỷ lệ tối thiểu là bao nhiêu % ( sách của TS Nguyễn Minh Kiều). Nhưng có một số bài tập mình gặp cho dữ kiện về bảng cân đối kế toán của DN và tình hình SXKD ( doanh thu kế hoạch, sản lượng kế hoạch, thuế phải nộp và lợi nhuận KH) nhưng không có tỷ lệ vốn CSH tham gia thì mình không biết tính vốn tự có có thể tham gia VLĐ như thế nào để tính hạn mức tín dụng.

  • #2

Chào bạn,

Tôi làm tín dụng được 1 thời gian

Thông thường, VLĐ tự có của doanh nghiệp trong việc xây dựng hạn mức tín dụng ngắn hạn được xác định qua bảng cân đối kế toán tương đương với chỉ tiêu “vốn lưu động ròng” tức là:

VLĐ tự có = VLĐ ròng = Vốn chủ sở hữu + vốn dài hạn – Tài sản dài hạn (hoặc = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn)

[external_link offset=2]

Tất nhiên, đây là chỉ tiêu xác định trên số liệu quá khứ tại bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu này có thể thay đổi trong năm kế hoạch phụ thuộc vào:

– Kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và phương thức phân bổ nguồn vốn này (cho TS ngắn hạn hay dài hạn)

– Kế hoạch đầu tư tài sản cố định (bằng nguồn vốn gì? tỷ lệ bao nhiêu?)

Xem thêm:   Tài sản ngắn hạn là gì? So sánh tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Chúc bạn thành công!

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận