Trang chủ Đời sống Cách nhổ đinh 3 chân

Cách nhổ đinh 3 chân

Tác giả: tranthang
Cách nhổ đinh 3 chân

 • #1

chả là em có lọ mọ đóng mấy cái đinh 3 chân để treo tranh, mà đóng hỏng 1 cái hơi cao, giờ muốn nhổ ra thì có mẹo gì không nhỉ, em nhìn có vẻ chắc chắn dùng kìm không biết có ra được luôn không.

Link bài này:: Cách nhổ đinh 3 chân

 • #2

Áp dụng những gì đã học tại ghế nhà trường đi bạn
cách nhổ đinh 3 chân

gợi ý nhé: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên

 • #3

gõ trái phải trên dưới có lung lay r lấy kìm rút ra

gửi từ realme rmx1851 bằng vozfapp

 • #4

Đập nhà xây nhà mới bác cách nhổ đinh 3 chân

 • #5

đục rộng ra rồi trét tường lại thôi

 • #7

thớt khá là thất bại. minh chứng :
– Đóng đinh treo tranh cũng không có mắt thẩm mỹ cái cao cái thấp. kiểu người này khi làm việc đầu óc không chịu vận động mà chỉ dập khuôn như máy
– Đóng sai đinh mà không biết cách nhổ ra thế nào ?. Đây là vấn đề thường thức, không biết chứng tỏ bố mẹ không chỉ dạy những điều chủ đạo trong cuộc sống. nhà này có vấn đề
– con người có những điều được coi là bản năng, là sự thích nghi với môi trường sống. ví dụ như dẵm phải cứt chắc chắn phải tìm cách lau sạch cứt . Điều này thớt không có
– Đơn giản nhất ở thời đại này khi gặp một vấn đề mình không biết cách giải quyết là lên google. kết quả nhận được nhanh và đa dạng hơn rất nhiều so với việc mất thời gian lập thớt vào một diễn đàn công nghệ để hỏi. thằng thớt nó không cân nhắc được giữa được và mất, lợi và hại => fail

 • #8

thớt khá là thất bại. minh chứng :
– Đóng đinh treo tranh cũng không có mắt thẩm mỹ cái cao cái thấp. kiểu người này khi làm việc đầu óc không chịu vận động mà chỉ dập khuôn như máy
– Đóng sai đinh mà không biết cách nhổ ra thế nào ?. Đây là vấn đề thường thức, không biết chứng tỏ bố mẹ không chỉ dạy những điều cốt yếu trong cuộc sống. nhà này có vấn đề
– con người có những điều được coi là bản năng, là sự thích nghi với môi trường sống. ví dụ như dẵm phải cứt chắc chắn phải tìm cách lau sạch cứt . Điều này thớt không có
– Đơn giản nhất ở thời đại này khi gặp một vấn đề mình không biết cách giải quyết là lên google. kết quả nhận được nhanh và đa dạng hơn rất nhiều so với việc mất thời gian lập thớt vào một diễn đàn công nghệ để hỏi. thằng thớt nó không cân nhắc được giữa được và mất, lợi và hại => fail

thằng này nhiều chuyện vcl

 • #9

kiếm cái búa và kìm, đóng lên xuống cho hang rộng ra, quay vòng tròn để chạm mọi vị trí, khi cảm thấy được thì rút ra, đừng đóng mạnh là được cách nhổ đinh 3 chân còn không thì cắt đi cho lành

 • #11

thớt khá là thất bại. minh chứng :
– Đóng đinh treo tranh cũng không có mắt thẩm mỹ cái cao cái thấp. kiểu người này khi làm việc đầu óc không chịu vận động mà chỉ dập khuôn như máy
– Đóng sai đinh mà không biết cách nhổ ra thế nào ?. Đây là vấn đề thường thức, không biết chứng tỏ bố mẹ không chỉ dạy những điều chủ yếu trong cuộc sống. nhà này có vấn đề
– con người có những điều được coi là bản năng, là sự thích nghi với môi trường sống. ví dụ như dẵm phải cứt chắc chắn phải tìm cách lau sạch cứt . Điều này thớt không có
– Đơn giản nhất ở thời đại này khi gặp một vấn đề mình không biết cách giải quyết là lên google. kết quả nhận được nhanh và đa dạng hơn rất nhiều so với việc mất thời gian lập thớt vào một diễn đàn công nghệ để hỏi. thằng thớt nó không cân nhắc được giữa được và mất, lợi và hại => fail

cái đinh này công nhận khó đóng phết, đóng hơi mạnh là nó gãy, đóng nhẹ thì ko ăn vào tường cách nhổ đinh 3 chân cách nhổ đinh 3 chân

 • #12

thớt khá là thất bại. minh chứng :
– Đóng đinh treo tranh cũng không có mắt thẩm mỹ cái cao cái thấp. kiểu người này khi làm việc đầu óc không chịu vận động mà chỉ dập khuôn như máy
– Đóng sai đinh mà không biết cách nhổ ra thế nào ?. Đây là vấn đề thường thức, không biết chứng tỏ bố mẹ không chỉ dạy những điều cốt yếu trong cuộc sống. nhà này có vấn đề
– con người có những điều được coi là bản năng, là sự thích nghi với môi trường sống. ví dụ như dẵm phải cứt chắc chắn phải tìm cách lau sạch cứt . Điều này thớt không có
– Đơn giản nhất ở thời đại này khi gặp một vấn đề mình không biết cách giải quyết là lên google. kết quả nhận được nhanh và đa dạng hơn rất nhiều so với việc mất thời gian lập thớt vào một diễn đàn công nghệ để hỏi. thằng thớt nó không cân nhắc được giữa được và mất, lợi và hại => fail

3 cái đầu a nói có thể đúng nhưng cái thứ 4 thì sai mẹ r, gg thông thái thế đéo nào bằng vozer trên thông thiên văn dưới tường đi lý

 • #13

thớt khá là thất bại. minh chứng :
– Đóng đinh treo tranh cũng không có mắt thẩm mỹ cái cao cái thấp. kiểu người này khi làm việc đầu óc không chịu vận động mà chỉ dập khuôn như máy
– Đóng sai đinh mà không biết cách nhổ ra thế nào ?. Đây là vấn đề thường thức, không biết chứng tỏ bố mẹ không chỉ dạy những điều
căn bản trong cuộc sống. nhà này có vấn đề
– con người có những điều được coi là bản năng, là sự thích nghi với môi trường sống. ví dụ như dẵm phải cứt chắc chắn phải tìm cách lau sạch cứt . Điều này thớt không có
– Đơn giản nhất ở thời đại này khi gặp một vấn đề mình không biết cách giải quyết là lên google. kết quả nhận được nhanh và đa dạng hơn rất nhiều so với việc mất thời gian lập thớt vào một diễn đàn công nghệ để hỏi. thằng thớt nó không cân nhắc được giữa được và mất, lợi và hại => fail

thớt thất bại không thì chưa biết còn mày thì tao chắc chắn là một thằng khung cách nhổ đinh 3 chân

via thenextvoz for iphone

 • #14

đinh 3 chân là đinh j nhỉ

via thenextvoz for iphone

 • 0e0ece4f-aea1-468b-861e-2fc4f590a1dd.jpeg

  18.7 kb · views: 60

 • #16

thớt khá là thất bại. minh chứng :
– Đóng đinh treo tranh cũng không có mắt thẩm mỹ cái cao cái thấp. kiểu người này khi làm việc đầu óc không chịu vận động mà chỉ dập khuôn như máy
– Đóng sai đinh mà không biết cách nhổ ra thế nào ?. Đây là vấn đề thường thức, không biết chứng tỏ bố mẹ không chỉ dạy những điều chủ yếu trong cuộc sống. nhà này có vấn đề
– con người có những điều được coi là bản năng, là sự thích nghi với môi trường sống. ví dụ như dẵm phải cứt chắc chắn phải tìm cách lau sạch cứt . Điều này thớt không có
– Đơn giản nhất ở thời đại này khi gặp một vấn đề mình không biết cách giải quyết là lên google. kết quả nhận được nhanh và đa dạng hơn rất nhiều so với việc mất thời gian lập thớt vào một diễn đàn công nghệ để hỏi. thằng thớt nó không cân nhắc được giữa được và mất, lợi và hại => fail

thằng này khéo có bệnh thật chị em ạ cách nhổ đinh 3 chân

 • #17

lấy cái vít vặn vào 1 nửa rồi lấy kìm nhổ 2 đứa nó ra thím

via thenextvoz for iphone

chuẩn này, khôn giống tôi

cách nhổ đinh 3 chân

 • #18

thớt khá là thất bại. minh chứng :
– Đóng đinh treo tranh cũng không có mắt thẩm mỹ cái cao cái thấp. kiểu người này khi làm việc đầu óc không chịu vận động mà chỉ dập khuôn như máy
– Đóng sai đinh mà không biết cách nhổ ra thế nào ?. Đây là vấn đề thường thức, không biết chứng tỏ bố mẹ không chỉ dạy những điều chủ công trong cuộc sống. nhà này có vấn đề

– con người có những điều được coi là bản năng, là sự thích nghi với môi trường sống. ví dụ như dẵm phải cứt chắc chắn phải tìm cách lau sạch cứt . Điều này thớt không có

– Đơn giản nhất ở thời đại này khi gặp một vấn đề mình không biết cách giải quyết là lên google. kết quả nhận được nhanh và đa dạng hơn rất nhiều so với việc mất thời gian lập thớt vào một diễn đàn công nghệ để hỏi. thằng thớt nó không cân nhắc được giữa được và mất, lợi và hại => fail

thường mấy thằng hay nói đạo lý và dạy đời người khác trên mạng xã hội thường như 😆 từ con người đến cách sống. :sogood:

 • #19

chả là em có lọ mọ đóng mấy cái đinh 3 chân để treo tranh, mà đóng hỏng 1 cái hơi cao, giờ muốn nhổ ra thì có mẹo gì không nhỉ, em nhìn có vẻ chắc chắn dùng kìm không biết có ra được luôn không.

thớt mua cái tranh treo tường combo 3 cái 1tr trên groups voz mua bán đúng k. cách nhổ đinh 3 chân

 • #20

khá nhiều thằng ngu hiện diện ở đây cách nhổ đinh 3 chân

Trang chủ:: https://tapchixuyenviet.com
Chuyên mục:: Đời sống

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận