Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Tác giả: tranthang

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ


Công cụ dụng cụ mua về hạch toán như thế nào, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ hạch toán như thế nào? Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ khi phân bổ, cách hạch toán CCDC khi mua về:

 

Khi mua CCDC về các bạn hạch toán ghi tăng CCDC:

 

[external_link_head]

1. Hạch toán CCDC khi mua về:

Nợ TK 153

Nợ TK 1331

                 Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

 

– Sau khi đã xác định được là mua CCDC về dùng cho bộ phần nào, các bạn xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng và thời gian muốn sử dụng để tính phân bổ hợp lý. Chi tiết xem tại đây:

2. Hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ:


– Khi xuất CCDC đưa vào sử dụng

a. Nếu giá trị nhỏ và sử dụng cho 1 kỳ thì các bạn đưa luôn vào chi phí:

[external_link offset=1]

Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642 … (Tùy từng bộ phận để hạch toán nhé)

           Có TK 153.

b. Nếu CCDC có giá trị lớn và sử dụng cho nhiều kỳ thì phải đưa vào chi phí trả trước để phân bổ:

Xem thêm:   Cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá hàng bán

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

            Có TK 153

– Đến cuối kỳ (cuối tháng) kế toán tiến hành hạch toán Chi phí Phân bổ CCDC trong tháng đó, theo Bộ phận sử dụng:

 

Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất (Theo TT 133)Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng (Theo TT 133)

Nợ TK  6422 – Bộ phận Quản lý (Theo 
TT 133)

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (Theo TT 200)

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (Theo 
TT 200)

Nợ TK 641 –  Chi phí bán hàng (Theo 
TT 200)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp  (Theo 
TT 200)

            Có TK 242 – CP trả trước

 

Đó là những công việc mà kế toán phải làm khi phát sinh việc mua CCDC phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

 

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành  thực tế tại Kế toán Thiên Ưng

[external_link offset=2]

__________________________________________________

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận