Trang chủ Phong thủy 36 VỊ TỔ CHÁNH

36 VỊ TỔ CHÁNH

Tác giả: tranthang
36 VỊ TỔ CHÁNH

36 VỊ TỔ CHÁNH

(1/1)

[external_link_head]

KIMSONTU:

Đây là lời nguyện trước bàn thờ Tổ :

KIMSONTU mở mục này cùng các bạn bàn luận về 36 vị Tổ chánh hay còn gọi là 36 vị lục tổ.

– Các môn pháp theo KST tìm hiểu có học 36 vị tổ chánh: THẤT SƠN THẦN QUYỀN, VÕ BÙA, 36 VỊ LỤC CỤ, BỬU SƠN KỲ HƯƠNG….

Sau đây là pháp danh hội

PHÁP DANH HỘI

Nam mô Tây Phương Phật Tổ Thích Ca Như Lai.

Bồ Đề Tổ Sư.

36 vị Lục Tổ Phật

Chuẩn Đề Bồ Tát.

Quan Thế Âm Bồ Tát.

Ông Già Lam Quan Đế.

Chín phương trời. Mười phương Phật .

Tả ông Quan Châu. Hữu ông Quan Bình.

Đấu Chiến Thắng Phật.

Bạch Hổ Sơn Động.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Chư vị Phật Tổ.

Ba ông Quốc Vương Đại Thần.

Cửu vị Tiên Nương.

Vong hồn sư ông.

Sống cứu thế trợ dân. Vãng về chầu Phật Tổ. Cảm ứng chứng minh cho đệ tử ……… cầu Ông Tổ ……….. nhập xác chửa bệnh, xuất quyền, luyện phép).

[external_link offset=1]

PHÁP DANH 36 VỊ TỔ CHÁNH

KIMSONTU:

PHÁP DANH 36 VỊ TỔ CHÁNH

1./ XÁ XÂY KÀ RA MÂY

2./ NO THĂN NGÂN

3./ NO NẠC NĂNG

4./ HẾ XA SẤP

5./ PHÁCH GIÁ BÀ TÁ

6./ NÁ MÁ BÀ TÁ

7./ NÚM NÁ BRUM

8./ NÁ Á MO RI

9./ NA SA PA

10./ NÁ CÀ XA DÁ MẮC MẮC

11./ NÍT KHÉT BĂNG CÀ RA MÍ

12./ Ề HẾ NẮP CẶP BANH NAM PHỜ RA MẮC MẮC

13./ Ề HẾ SA MA THÍ Á

14./ Ề HẾ A CÚ SA GIÁ MẮC MẮC

15./ Ề HẾ Ế Á TẾ GIÁ MẮC MẮC

16./ Ề HẾ KHEO QUĂN TẾT MĂNG KỆ RÊ THA

17./ Ề HẾ PÚT THỐ PÚT LÀ MANH TUA MẮC MẮC

18./ PÚT THỐ KHAI NĂN SĂN TUA MẮC MẮC

19./ Ề HẾ MÊ BỜ RÂY CÔ MA VĂN MẮC MẮC

20./ Ề HẾ PÚT THỐ ĐUM BỜ RÂY CÔ MA DĂN MẮC MẮC

21./ THÓC THỊA QUĂN SĂN SÓC CĂN

22./ ẮC CÀ RA ĐUM TĂN SĂN LĂN Á THÍ Á THÁ MÍ

23./ Á HĂN BĂN SẾ TA SA LA VĂN SA MAO

24./ Á MÊ MÍ CĂN ÔNG PHÚC CHẤC Ề HẾ

25./ Ề HẾ CA RA MÂY TỐ TA TÊ TIN DĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ

26./ Ề HẾ NA RA MO MẮC MẮC

27./ Ề HẾ MẮC HUẤN SUNG Ắ HUẤN SUNG Ú HUẤN SUNG

28./ Ề HẾ MÍ TẾ CHỀ TẾ BẾ TẾ CĂN

29./ ÔNG CÀ RA MÍ NÍT KHÉT BĂN CÀ RA MÍ MẮC QUAN TÂY

30./ CÀ RA KHA KHA KHÁ KHÁ

31./ PÚT THỐ MA HĂN SĂN TUA MẮC MẮC

32./ KHÁ KHÁ KHA KHA CÀ RA

33./ Ề HẾ Á SA NGĂN MẮC MẮC

34./ Ề HẾ NẮC MÔ PÚT THÊ DẮC

35./ PÚT THÔ BÔN RÁP BRÂY MẮC MẮC

36./ ÔNG MẮC ĐẶC CĂN ĐẶC CĂN ĐÁT THÔ MÔN SÔN CĂN QUAN CÔNG MẮC MẮC THÍ Ắ.

Xem thêm:   10 Vị trí nốt ruồi xuất ngoại trên cơ thể, bạn cần biết – NgayAm.com

Mỗi đệ tử theo học đều có 1 vị tổ theo hộ mạng. Sau khi đọc Pháp danh hội người thầy dùng nhang khoán số 6 vào người của đệ tử và 1 số nghi lễ khác, rồi cho đệ tử đọc mời chư tổ về luyện võ.

KIMSONTU:

Sau 7 ngày tập luyện cùng người Thầy. Người đệ tử được Ông Thầy trình Tổ để khai mở 1 số huyện đạo trên cơ thể, chỉ cho cách thở bụng tụ khí đan điền. Nhưng quan trọng nhất là được người thầy truyền Tâm Ấn, tuỳ theo căn cơ người thầy sẽ truyền Ấn thế nào ít hay nhiều, trong đó Ấn Cửu Phẩm Di Đà chỉ người có căn cơ sâu dày mới được truyền thụ đầy đủ.

Đây là câu thần chú quan trọng khi hành sự công năng rất nhiều

RIA Ế CA THẾ PÁ PẾ SÓ và đọc ngược lại SÓ PẾ PÁ THẾ CA Ế RIA.

(còn tiếp)

 

hanoi1122:

@font-face {font-family: “Verdana”;src: url(./font/Verdana.ttf);}.ace {font-family: “Verdanak”;}

Huynh Kimsontu ơi,có phải đây chỉ là 36 vị tổ của môn Thất sơn thần quyền ,hay của cả mấy môn mà huynh đã ghi:THẤT SƠN THẦN QUYỀN, VÕ BÙA, 36 VỊ LỤC CỤ, BỬU SƠN KỲ HƯƠNG….

suzuki125:

[external_link offset=2]

              Phận đệ tử không dám nói nhiều về các vị Tổ nhưng nếu để học hỏi thì phải can đảm dám hỏi .Theo như mình biết thì các vị Tổ đó đồng chung của Thần Võ Đạo và 1 số môn phái khác nữa .Theo đó đệ tử sẽ học trực tiếp  với các vị Tổ .Nhưng dường như có 1 vài vị Tổ trước giờ chưa từng nhận đệ tử : như là Tổ NÔ THÔ NGÂN … Tổ NÔ THÔ NGÂN chỉ cho đệ tử thấy hào quang chói lòa chứ ko cho thấy rõ mà cũng chưa thu nhận đệ tử ,dường như là chưa chọn được đệ tử như ý của Ngài hay chưa có đệ tử có duyên ,mình cũng chỉ nghe sư huynh mà biết thôi .

Còn các vị TỔ SƯ trong câu Pháp Danh Hội :

Xem thêm:   Cẩm nang những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ gia tiên

“PHÁP DANH HỘI

Nam mô Tây Phương Phật Tổ Thích Ca Như Lai.

Bồ Đề Tổ Sư.

36 vị Lục Tổ Phật

Chuẩn Đề Bồ Tát.

Quan Thế Âm Bồ Tát.

Ông Già Lam Quan Đế.

Chín phương trời. Mười phương Phật .

Tả ông Quan Châu. Hữu ông Quan Bình.

Đấu Chiến Thắng Phật.

Bạch Hổ Sơn Động.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Chư vị Phật Tổ.

Ba ông Quốc Vương Đại Thần.

Cửu vị Tiên Nương. “

Liệu những vị TỔ này nếu mình kính ngưỡng ,mình muốn tu hành theo các vị ,mình 1 lòng kính bái làm TÔN SƯ thì không biết các vị Thầy có cấp cho mình theo hầu được không ?

Mình nghe TỔ Già Lam Quan Đế không biết có phãi là ông Quan Công không vậy ?

Rồi sao mình thấy phái nào cũng nguyện cầu Bồ Đề Tổ Sư ,Phật Tổ Như Lai ? Bồ Đề Tổ Sư có phải là Bồ Đề Đạt Ma không ? Trước cũng có người nói rằng học phép hay pháp sư thường phải thỉnh cầu sắc ấn của Linh Bửu Đại Pháp Sư ( Linh Bửu Đại Pháp Sư là ngoại biến càn khôn ,sánh ngang với Bồ Đề Tồ Sư và Thái Thượng Lão Quân ) . Mình nghe mà không hiểu chỗ này ,tại Thái Thượng Lão Quân thì nghe biết ,còn 2 vị trên thì nghe lạ quá mà mình hỏi sư huynh ,sư huynh cũng y như mình ,cũng không biết .

Mình thì kính ngưỡng ông Quan Công ,ko biết co cấp Tổ được không ?

Mình có mấy câu hỏi ,xin các anh chị ,các huynh đệ chỉ cho mình với ! Rất hân hoan .

Navigation

[0] Message Index [external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận